Akcia

16. Apr. 2024

absolventský koncert

Koncerná sála Ladislava Árvaya

 1. Stamina (sólo na malý bubon)
  Autori: Mitch Markovich,
  Interpréti: Zuzana Pecková bicie nástroje 6. roč.,
 2. Memories of the Seahore (sólová marimba)
  Autori: Keiko Abe,
  Interpréti: Zuzana Pecková bicie nástroje 6. roč.,
 3. Crazy Army (súprava bicích nástrojov)
  Autori: Steve Gadd,
  Interpréti: Zuzana Pecková bicie nástroje 6. roč.,
 4. Vienna (sólo pre vibrafón)
  Autori: David Friedman,
  Interpréti: Zuzana Pecková bicie nástroje 6. roč.,
 5. Partita e mol Entreé, Menuett, Siciliana, Gigue
  Autori: Giuseppe Antonio Brescianello,
  Interpréti: Sarah Brisudová gitara 6. roč.,
 6. Asturias
  Autori: Isaac Albéniz,
  Interpréti: Sarah Brisudová gitara 6. roč.,
 7. Miles From Anywhere
  Autori: Sönke Meinen,
  Interpréti: Sarah Brisudová gitara 6. roč.,
 8. Pulsar
  Autori: Vincent Lindsey-Clark,
  Interpréti: Sarah Brisudová gitara 6. roč.,
 9. Maria Carolina (Valse Venezolano)
  Autori: Antonio Lauro,
  Interpréti: Edita Kollárová gitara 6. roč.,
 10. Elégia 1. Allegro, 2. Vals, 3. Presto
  Autori: Máximo Diego Pujol,
  Interpréti: Edita Kollárová gitara 6. roč.,

Všetky akcie