Memories of the Seahore
(sólová marimba)
Autori: Keiko Abe,
Interpréti: Zuzana Pecková bicie nástroje 6. roč.,

16. Apr. 2024 absolventský koncert Koncerná sála Ladislava Árvaya