Vienna
(sólo pre vibrafón)
Autori: David Friedman,
Interpréti: Zuzana Pecková bicie nástroje 6. roč.,

16. Apr. 2024 absolventský koncert Koncerná sála Ladislava Árvaya