Maria Carolina
(Valse Venezolano)
Autori: Antonio Lauro,
Interpréti: Edita Kollárová gitara 6. roč.,

16. Apr. 2024 absolventský koncert Koncerná sála Ladislava Árvaya