• 6. Dec. 2022 Nová koncertná sála verejný koncert

   Viac
  1. Ročné obdobia Jeseň
   Autori: Pjotr Iljič Čajkovskij,
   Interpréti: Katarína Kubová cimbal 3. roč.,
  2. 4th of July – sólo pre malý bubon
   Autori: Joe Wanamaker,
   Interpréti: Michal Zborovan bicie nástroje 2. roč.,
  3. Koncert pre violu a orchester G dur 2. Allegro
   Autori: Georg Philipp Telemann,
   Interpréti: Tadeáš Janík viola 1. roč.,
  4. Tableaux de Provence 1. Farandoulo di Chatouno 2. Cansoun per ma mio 3. La Boumiano
   Autori: Paule Maurice,
   Interpréti: Veronika Jančeková saxofón 3. roč., Mgr. art. Martin Suroviak klavír pedagóg,
  5. Rapsodia g mol op. 79 č. 3
   Autori: Johannes Brahms,
   Interpréti: Sára Šprláková klavír 3. roč.,
  6. Suita 1. Preludio 4. Corrente
   Autori: Gianfranco Gioia,
   Interpréti: Miriam Golianová saxofón 3. roč., Mgr. art. Zuzana Srogončíková klavír pedagóg,
  7. Dievča z bielej hory
   Autori: Bohuslav Martinů,
   Interpréti: Ivana Kavecká spev 5. roč., Bc. Eva Rajtárová klavír pedagóg,
  8. Gia il sole dal Gange
   Autori: Alessandro Scarlatti,
   Interpréti: Ivana Kavecká spev 5. roč., Bc. Eva Rajtárová klavír pedagóg,
  9. Komorná suita 3. Nočné sneženie 4. Tajomné vidiny
   Autori: Vladislav Andrejevič Zolotarjov,
   Interpréti: Veronika Bridová akordeón 6. roč.,
 • 29. Nov. 2022 Nová koncertná sála verejný koncert

   Viac

   KONCERT PEDAGÓGOV

  1. ária Anny Boleny "Ah, dolce guidami" z 2.dejstva opery Anna Bolena
   Autori: Gaetano Donizetti,
   Interpréti: Mgr. art. Lucia Kostúrová spev pedagóg, Mgr. art. Michael Berki ArtD. klavír pedagóg,
  2. SPRING / SUMMER for flute and piano
   Autori: Herman Beeftink,
   Interpréti: Mgr. art. Júlia Hodasová flauta pedagóg, Mgr. art. Mária Sivčáková, rod. Nemčeková klavír pedagóg,
  3. Koncert pre marimbu a sláčikový orchester 1. časť
   Autori: Emmanuel Séjourné,
   Interpréti: Mgr. art. Matej Smutný marimba pedagóg, Mgr. art. Martin Suroviak klavír pedagóg,
  4. Tarantella
   Autori: Ferenc Liszt,
   Interpréti: Mgr. art. Peter Pláňavský klavír pedagóg,
  5. Sextet 1. Allegro vivace, 2. Divertissement
   Autori: Francis Poulenc,
   Interpréti: Emma Barčáková flauta hosť, Mário Šebeň hoboj hosť, Mgr. art. Anna Brezániová klarinet pedagóg, Nazar Spas lesný roh hosť, Marek Schrom fagot hosť, Mgr. art. Michael Berki ArtD. klavír pedagóg,
 • 8. Nov. 2022 Nová koncertná sála verejný koncert

   Viac
  1. Sonata IV 1. Allegro
   Autori: Francesco Antonio Rosetti,
   Interpréti: Denisa Vyšinská harfa 5. roč.,
  2. Variácie na Paganiniho tému
   Autori: Isaak Berchovich,
   Interpréti: Anna Nanami Chmúrová klavír mimoriadny roč.,
  3. Romanca pre husle a klavír
   Autori: Šimon Jurovský,
   Interpréti: Viktória Jurášová husle 3. roč., Mgr. art. Zuzana Srogončíková klavír pedagóg,
  4. Tableaux de provence 1. Farandoulo di chatouno, 2. Canson per ma mio, 3. La Boumiano
   Autori: Paule Maurice,
   Interpréti: Eunika Blizmanová saxofón 3. roč., Mgr. art. Martin Suroviak klavír pedagóg,
  5. Eintraum
   Autori: Edvard Hagerup Grieg,
   Interpréti: Lea Hlinková spev 4. roč., Mgr. art. Zuzana Srogončíková klavír pedagóg,
  6. ária Vaganty z oratória Judita
   Autori: Antonio Vivaldi,
   Interpréti: Lea Hlinková spev 4. roč., Mgr. art. Zuzana Srogončíková klavír pedagóg,
  7. Koncertný kus pre pozaunu a klavír
   Autori: Paul Véronge de La Nux,
   Interpréti: Martin Hrnčirík pozauna 4. roč., Mgr. Martina Turská klavír pedagóg,
  8. Letný deň na horách pre flautové kvarteto
   Autori: Eugène Bozza,
   Interpréti: Mária Šúňová flauta 3. roč., Zdenka Barillová flauta 4. roč., Emma Barčáková flauta 4. roč., Yuliia Sazonova flauta 5. roč.,
 • 11. Oct. 2022 Nová koncertná sála verejný koncert

   Viac
  1. Morceau de concourse pre trúbku a klavír
   Autori: Andre Chailleuxe,
   Interpréti: Peter Hrnčirík trúbka 3. roč., Mgr. Martina Turská klavír pedagóg,
  2. La Primavera 1. Allegro
   Autori: Antonio Vivaldi,
   Interpréti: Rastislav Kaličák husle 3. roč., Pavol Bohdan Zápotočný klavír 4. roč.,
  3. Pour le piano 2. Sarabande
   Autori: Claude Debussy,
   Interpréti: Filip Úkrop klavír 3. roč.,
  4. Koncert D dur pre flautu a orchester 1. Allegro
   Autori: Carl Stamitz,
   Interpréti: Mária Šúňová flauta 3. roč., Michaela Holá klavír 4. roč.,
  5. Prelúdium L´aube
   Autori: Lukáš Borzík,
   Interpréti: David Karcol gitara 4. roč.,
  6. Uspávanka Vendulky z opery Hubička
   Autori: Bedřich Smetana,
   Interpréti: Zuzana Šimová spev 5. roč., Mgr. art. Zuzana Priečinská klavír pedagóg,
  7. Nevicata
   Autori: Otorino Respighi,
   Interpréti: Zuzana Šimová spev 5. roč., Mgr. art. Zuzana Priečinská klavír pedagóg,
  8. Passacaglia
   Autori: Georg Friedrich Händel, Johan Halvorsen,
   Interpréti: Miroslav Macho husle 6. roč., Miguel Gonzalo Tlacháč Cáceres viola 5. roč.,
  9. Povedz mi, môj najmilejší, povedz
   Autori: Bohuslav Martinů,
   Interpréti: Dana Birasová spev 6. roč., Mgr. art. Zuzana Priečinská klavír pedagóg,
  10. ária Alciny „Ah, mio cor“ z opery Alcina
   Autori: Georg Friedrich Händel,
   Interpréti: Dana Birasová spev 6. roč., Mgr. art. Zuzana Priečinská klavír pedagóg,
  11. Koncert D dur pre flautu a orchester KV 314 1. Allegro aperto
   Autori: Wolfgang Amadeus Mozart,
   Interpréti: Yuliia Sazonova flauta 5. roč., Mgr. art. Martin Suroviak klavír pedagóg,
 • 7. Jun. 2022 Nová koncertná sála verejný koncert

   Viac
  1. All'acquisto di Gloria
   Autori: Alessandro Scarlatti,
   Interpréti: Attila Ledeczky spev 3. roč., Mgr. art. Michael Berki ArtD. klavír pedagóg,
  2. Pro Vás!
   Autori: Rudolf Friml,
   Interpréti: Attila Ledeczky spev 3. roč., Mgr. art. Michael Berki ArtD. klavír pedagóg,
  3. Prelúdium "Potopená katedrála"
   Autori: Claude Debussy,
   Interpréti: Nataša Berešíková klavír 3. roč.,
  4. Koncert pre hoboj a orchester 1. Allegro
   Autori: Frigyes Hidas,
   Interpréti: Karolína Zicháčková hoboj 5. roč., Mgr. art. Zuzana Priečinská klavír pedagóg,
  5. Hika (In memoriam Toru Takemitsu)
   Autori: Leo Brouwer,
   Interpréti: Miroslava Šadláková gitara 6. roč.,
  6. Čo kalina, smutná stojíš
   Autori: Bartolomej Urbanec,
   Interpréti: Dana Birasová spev 5. roč., Mgr. art. Zuzana Priečinská klavír pedagóg,
  7. Struna naladěna z cyklu Cigánske piesne
   Autori: Antonín Dvořák,
   Interpréti: Dana Birasová spev 5. roč., Mgr. art. Zuzana Priečinská klavír pedagóg,
  8. Sonáta pre violončelo a klavír 2. Adagio
   Autori: Pavol Krška,
   Interpréti: Katarína Kašková violončelo 6. roč., Mgr. art. Peter Pláňavský klavír pedagóg,
  9. Trúbkový sextet es mol 4 . Allegro con spirito
   Autori: Oscar Böhme,
   Interpréti: Peter Hrnčirík trúbka 2. roč., Michal Kozárik trúbka 6. roč., Ľuboš Priehoda tuba 2. roč., Marek Kleman pozauna 5. roč., Mgr. Martin Oboňa trúbka pedagóg,
  10. Sláčikové kvarteto č. 12 F dur (americké) 1. Allegro ma non troppo
   Autori: Antonín Dvořák,
   Interpréti: Miroslav Macho husle 5. roč., Lívia Capuliaková husle 6. roč., Miguel Gonzalo Tlacháč Cáceres viola 4. roč., Katarína Kašková violončelo 6. roč.,
  11. Trio per One
   Autori: Nebojša Jovali Živkovič,
   Interpréti: Adam Vrecko bicie nástroje 6. roč., Sára Kapjorová bicie nástroje 6. roč., Mgr. art. Matej Smutný bicie nástroje pedagóg,
 • 25. May. 2022 Kostol sv. Barbory absolventský koncert

   Viac

   Absolventské vystúpenie

  1. Fantázia a fúga c mol, BWV 537
   Autori: Johan Sebastian Bach,
   Interpréti: Kristián Tichák organ 6. roč.,
  2. Ciacona d-mol
   Autori: Johann Pachelbel,
   Interpréti: Kristián Tichák organ 6. roč.,
  3. Carrillon de Westminster
   Autori: Louis Vierne,
   Interpréti: Kristián Tichák organ 6. roč.,
  4. Slávnostná sv. omša 1. Int.: improv. na JKS 213; 2. Kyrie: Kyrie z Missa de Angelis; 3. Glória 648 z LS-I; 4. Žalm: "Pán, vystupuje..." T. Vrškový; 5. Aleluja: Veľkonočné z LS-II; 6. Credo 613 z LS-I; 7. Off.: improv. na tému JKS 193; 8. Sanctus: Slávnostné 629 z LS-I; 9. Pater noster prešovský z LS-I; 10. Agnus Dei 650 z LS-I; 11. Com.: F. Beer: predohra k piesni JKS 278; 12. Gra.: S. Šurin: Antifóna na Nanebovstúpenie Pána, spev K. Tichák; 13. Záver: A. Guilmant: Allegro zo Sonáty d-mol Op.42 úryvok
   Autori: Alexandre Guilmant, Tomáš Vrškový, František Beer, Stanislav Šurin,
   Interpréti: Kristián Tichák organ 6. roč., Kristián Tichák spev 6. roč., Kristián Tichák cirkevná hudba 6. roč., spev. zbor Sursum corda skupina hosť,
  5. Laudate nomen Domini
   Autori: Christopher Tye,
   Interpréti: Kristián Tichák dirigent 6. roč., Kristián Tichák cirkevná hudba 6. roč., spev. zbor Sursum corda skupina hosť,
  6. Laudate Dominum
   Autori: Charles Gounod,
   Interpréti: Kristián Tichák dirigent 6. roč., Kristián Tichák cirkevná hudba 6. roč., spev. zbor Sursum corda skupina hosť,
  7. Kráľovná nebies
   Autori: Jozef Halmo,
   Interpréti: Kristián Tichák dirigent 6. roč., Kristián Tichák cirkevná hudba 6. roč., spev. zbor Sursum corda skupina hosť,
  8. Alleluia
   Autori: Mariano Garau,
   Interpréti: Kristián Tichák dirigent 6. roč., Kristián Tichák cirkevná hudba 6. roč., spev. zbor Sursum corda skupina hosť,
 • 24. May. 2022 Koncerná sála Ladislava Árvaya absolventský koncert

   Viac
  1. Minute of News
   Autori: Eugenne Novotney,
   Interpréti: Sára Kapjorová bicie nástroje 6. roč.,
  2. Kím
   Autori: Askell Masson,
   Interpréti: Adam Vrecko bicie nástroje 6. roč.,
  3. Koncert pre marimbu a orchester č. 1 1. One World, 2. One Dream, 3. One Love
   Autori: Chin Cheng Lin,
   Interpréti: Sára Kapjorová marimba 6. roč., Mgr. art. Martin Suroviak klavír pedagóg,
  4. 2+1
   Autori: Ivan Trevino,
   Interpréti: Sára Kapjorová marimba 6. roč., Adam Vrecko marimba 6. roč.,
  5. Koncert pre marimbu a orchester 2. Lament, 3. Danca
   Autori: Ney Rosauro,
   Interpréti: Adam Vrecko marimba 6. roč.,
  6. As One
   Autori: Eugene Koshinski,
   Interpréti: Sára Kapjorová bicie nástroje 6. roč., Adam Vrecko bicie nástroje 6. roč.,
  7. Trio Per Uno
   Autori: Nebojša Jovali Živkovič,
   Interpréti: Sára Kapjorová bicie nástroje 6. roč., Adam Vrecko bicie nástroje 6. roč., Mgr. art. Matej Smutný bicie nástroje pedagóg,
 • 17. May. 2022 Nová koncertná sála absolventský koncert

   Viac
  1. Claude Debussy: Suite bergamasque 1. Prelude, 3. Clair de lune, 4. Passepied
   Autori: Claude Debussy,
   Interpréti: Katarína Gustiňáková klavír 6. roč.,
  2. Sonáta pre saxofón a klavír 1. Trés modéré, 2. Andante, 3. Fileuse, 4. Nocturne et Final
   Autori: Fernande Decruck,
   Interpréti: Andrea Vaseková saxofón 6. roč., Mgr. art. Martin Suroviak klavír pedagóg,
  3. Koncert pre violončelo a orchester č . 1 a mol op . 33 1. Allegro non troppo, 2. Allegro con moto, 3. Molto allegro
   Autori: Camille Saint-Saëns,
   Interpréti: Katarína Kašková violončelo 6. roč., Mgr. art. Peter Pláňavský klavír pedagóg,
 • 11. May. 2022 Nová koncertná sála absolventský koncert

   Viac
  1. Koncert F dur pre fagot a orchester 1. Allegro ma non troppo, 2. Adagio, 3. Rondo. Allegro
   Autori: Carl Maria von Weber,
   Interpréti: Marek Schrom fagot 6. roč., Mgr. art. Zuzana Srogončíková klavír pedagóg,
  2. Koncert Es dur pre trúbku a sláčikový orchester 1. Allegro spiritoso, 2. Andante, 3. Allegro. Rondo
   Autori: Johann Nepomuk Hummel,
   Interpréti: Michal Kozárik trúbka 6. roč., Mgr. Martina Turská klavír pedagóg,
  3. Výber z cyklu Valses nobles et sentimentales 1. Modéré, très franc, 2. Assez lent, avec une expession intense, 3. Modéré, 4. Assez animé, 5. Presque lent, dans un sentiment intime, 6. Vif, 7. Moins vif
   Autori: Maurice Ravel,
   Interpréti: Natália Perďochová klavír 6. roč.,
  4. Sposalizio
   Autori: Ferenc Liszt,
   Interpréti: Natália Perďochová klavír 6. roč.,
 • 10. May. 2022 Nová koncertná sála verejný koncert

   Viac
  1. Toccata in „Blue“
   Autori: Carlo Domeniconi,
   Interpréti: David Karcol gitara 3. roč.,
  2. Koncertná polonéza D dur op.4
   Autori: Henryk Wieniawski,
   Interpréti: Rastislav Kaličák husle 2. roč., Mgr. art. Zuzana Srogončíková klavír pedagóg,
  3. Prečo si ma mamulienka
   Autori: Bartolomej Urbanec,
   Interpréti: Ivana Kavecká spev 4. roč., Mgr. art. Martin Suroviak klavír pedagóg,
  4. ária Almireny z opery Rinaldo
   Autori: Georg Friedrich Händel,
   Interpréti: Ivana Kavecká spev 4. roč., Mgr. art. Martin Suroviak klavír pedagóg,
  5. Horalská suita 3. Danza slovacca
   Autori: Eugen Suchoň,
   Interpréti: Klára Holešová klavír 4. roč.,
  6. Dva tance pre pozaunu a klavír 1. Bluess 2. Samba
   Autori: Ivan Zelenka,
   Interpréti: Marek Kleman pozauna 5. roč., Mgr. art. Martin Suroviak klavír pedagóg,
  7. Z jednej strany Moravy
   Autori: Eugen Suchoň,
   Interpréti: Dominika Pitková spev 4. roč., Mgr. art. Peter Pláňavský klavír pedagóg,
  8. ária Mařenky z opery Prodaná nevěsta
   Autori: Bedřich Smetana,
   Interpréti: Dominika Pitková spev 4. roč., Mgr. art. Peter Pláňavský klavír pedagóg,
  9. Sonáta pre saxofón a klavir 3. Fast
   Autori: Srul Irvin Glick,
   Interpréti: Juraj Bartko saxofón 5. roč., Mgr. art. Zuzana Srogončíková klavír pedagóg,
  10. Obrázky zo Slovenska: 2. cyklus 2. Hlboký jarček, 3. Žiaľ, 1. Keď sa vlci zišli
   Autori: Eugen Suchoň,
   Interpréti: Zuzana Šimová spev 4. roč., Miroslav Macho husle 5. roč., Martin Repáň husle 4. roč., Michal Bittó husle 4. roč., Martina Oriešková husle 4. roč., Marieta Ľuptovcová husle 5. roč., Lívia Capuliaková husle 6. roč., Miguel Gonzalo Tlacháč Cáceres viola 4. roč., Erika Gráfová viola 4. roč., Anton Williger kontrabas 4. roč., Katarína Kašková violončelo 6. roč.,
 • 27. Apr. 2022 Koncerná sála Ladislava Árvaya absolventský koncert

   Viac
  1. Biblické písně op. 99 Skrýše má a paveza má; Slyš, ó Bože! Slyš motlitbu mou!; Hospodin jest můj pastýř; Bože, Bože, píseň novou; Slyš, ó Bože, volání mé
   Autori: Antonín Dvořák,
   Interpréti: Martin Křenek spev 6. roč., Mgr. art. Peter Pláňavský klavír pedagóg,
  2. ária Figara z 1. dejstva opery Figarova svadba
   Autori: Wolfgang Amadeus Mozart,
   Interpréti: Martin Křenek spev 6. roč., Mgr. art. Peter Pláňavský klavír pedagóg,
  3. recitatív a ária Xerxa z 1. dejstva opery Xerxes
   Autori: Georg Friedrich Händel,
   Interpréti: Martin Křenek spev 6. roč., Mgr. art. Peter Pláňavský klavír pedagóg,
  4. ária Papagena z 2 dejstva opery Čarovná flauta
   Autori: Wolfgang Amadeus Mozart,
   Interpréti: Martin Křenek spev 6. roč., Mgr. art. Peter Pláňavský klavír pedagóg,
 • 26. Apr. 2022 Nová koncertná sála absolventský koncert

   Viac
  1. Mazurka op. 3 č. 3
   Autori: Carl Filtsch,
   Interpréti: Aneta Ficková klavír 6. roč.,
  2. Romance sans paroles op. 3 č. 1
   Autori: Carl Filtsch,
   Interpréti: Aneta Ficková klavír 6. roč.,
  3. Barcarolle op. 3 č. 2
   Autori: Carl Filtsch,
   Interpréti: Aneta Ficková klavír 6. roč.,
  4. Fantasie dramatique
   Autori: Carl Filtsch,
   Interpréti: Aneta Ficková klavír 6. roč.,
  5. Sonáta pre saxofón a klavír op. 19 1. With Vigor, 2. With Tranquility, 3. With Gaiety
   Autori: Paul Creston,
   Interpréti: Anna Cinková saxofón 6. roč., Mgr. art. Martin Suroviak klavír pedagóg,
  6. Koncert pre husle a orchester d mol op. 22
   Autori: Henryk Wieniawski,
   Interpréti: Lívia Capuliaková husle 6. roč., Mgr. art. Peter Pláňavský klavír pedagóg,
 • 26. Apr. 2022 Nová koncertná sála verejný koncert

   Viac

   Klarinet v SK hud. tvorbe & Hudba 20. a 21. stor.

  1. Koncert pre klarinet a orchester
   Autori: Ilja Zeljenka,
   Interpréti: Mgr. art. Anna Brezániová klarinet pedagóg, Mgr. art. Michael Berki ArtD. klavír pedagóg,
  2. Six metamorphoses after Ovid, op. 49, I. Pan začiatok v čase 30:04
   Autori: Benjamin Britten,
   Interpréti: Mário Šebeň hoboj hosť,
  3. Le ballet espagnol začiatok v čase 32:12
   Autori: Gilles Silvestrini,
   Interpréti: Mário Šebeň hoboj hosť,
  4. Piesne dumné a rozmarné pre dychové kvarteto I. Zaletel vták milej pod obloček (zač. 36:04), II. Červene jablučko v kešenke mám, III. Chceu sa Janík ženiť, IV. Ej, kvitne prekvitá karafia ruža
   Autori: Mgr. art. Marek Pastírik ArtD.,
   Interpréti: Miroslav Hanáček flauta pedagóg, Mário Šebeň hoboj hosť, Mgr. art. Anna Brezániová klarinet pedagóg, Marek Schrom fagot 6. roč.,
 • 12. Apr. 2022 Nová koncertná sála verejný koncert

   Viac
  1. Tanečnica Lolita
   Autori: Marcel Tournier,
   Interpréti: Denisa Vyšinská harfa 4. roč.,
  2. Maďarský tanec
   Autori: August Nolk,
   Interpréti: František Jaroš husle 1. roč., Katarína Gustiňáková klavír 6. roč.,
  3. Sonáta pre saxofón a klavír 1. Largo 2. Courante 3. Adagio 4. Presto
   Autori: Henry Ecclés,
   Interpréti: Veronika Jančeková saxofón 2. roč., Mgr. art. Martin Suroviak klavír pedagóg,
  4. Víla a faun
   Autori: Eugen Suchoň,
   Interpréti: Monika Michaela Pagáčová klavír 2. roč.,
  5. Sonáta pre flautu a klavír 3. Sehr lebhaft. Marsch.
   Autori: Paul Hindemith,
   Interpréti: Emma Barčáková flauta 3. roč., Mgr. art. Michael Berki ArtD. klavír pedagóg,
  6. Koncert pre violu D dur I. Allegro
   Autori: Jan Václav Stamic,
   Interpréti: Miguel Gonzalo Tlacháč Cáceres husle 4. roč., Mgr. art. Michal Dírer klavír pedagóg,
  7. Marechiare
   Autori: Francesco Paolo Tosti,
   Interpréti: Zuzana Šimová spev 4. roč., Andrej Andrášik klavír 6. roč.,
  8. Son pochi fiori ária Suzel z 1. dejstva opery L´amico Fritz
   Autori: Pietro Mascagni,
   Interpréti: Zuzana Šimová spev 4. roč., Andrej Andrášik klavír 6. roč.,
  9. Cavatina pre pozaunu a klavír
   Autori: Camille Saint-Saëns,
   Interpréti: Lukáš Medveď pozauna 4. roč., Mgr. art. Martin Suroviak klavír pedagóg,
  10. Misero tu...
   Autori: Leopold Koželuh,
   Interpréti: Alexandra Mária Svrčková spev 5. roč., Mgr. art. Klára Borovičková klavír pedagóg,
  11. ária Blaženky z opery Tajemství
   Autori: Bedřich Smetana,
   Interpréti: Alexandra Mária Svrčková spev 5. roč., Mgr. art. Klára Borovičková klavír pedagóg,
  12. Balada pre pozaunu a klavír
   Autori: Eugène Bozza,
   Interpréti: Marek Kleman pozauna 5. roč., Mgr. art. Martin Suroviak klavír pedagóg,
 • 6. Apr. 2022 Koncerná sála Ladislava Árvaya absolventský koncert

   Viac
  1. První touhy op. 1 Co je v mém srdci lásky, Tiše zpívá, Lístek do památníku, Láska, Cigánskou zahrej písničku
   Autori: Jaroslav Křička,
   Interpréti: Kristína Orieščiková spev 6. roč., Mgr. Martina Turská klavír pedagóg,
  2. ária Sneguročky z 1. dejstva opery Sneguročka
   Autori: Nikolaj Rimskij Korsakov,
   Interpréti: Kristína Orieščiková spev 6. roč., Mgr. Martina Turská klavír pedagóg,
  3. ária Jolanty z 1. dejstva opery Jolanta
   Autori: Pjotr Iljič Čajkovskij,
   Interpréti: Kristína Orieščiková spev 6. roč., Mgr. Martina Turská klavír pedagóg,
  4. ária Serpiny z opery La serva pardona
   Autori: Giovanni Battista Pergolesi,
   Interpréti: Kristína Orieščiková spev 6. roč., Mgr. Martina Turská klavír pedagóg,
  5. ária Rusalky z 1. dejstva opery Rusalka
   Autori: Antonín Dvořák,
   Interpréti: Kristína Orieščiková spev 6. roč., Mgr. Martina Turská klavír pedagóg,
  6. Tatry op. 25 Symbolický cintorín, Studená dolina
   Autori: Ján Zimmer,
   Interpréti: Kristína Šimeková klavír 6. roč.,
  7. Sonatína z cyklu Obrázky zo Slovenska 1. Allegretto, 2. Andanté sostenuto, 3. Allegro molto
   Autori: Eugen Suchoň,
   Interpréti: Kristína Šimeková klavír 6. roč.,
 • 5. Apr. 2022 Nová koncertná sála absolventský koncert

   Viac
  1. Romance Zabiť tak skoro, Chotel by jedinnoe slovo
   Autori: Pjotr Iljič Čajkovskij,
   Interpréti: Patrik Knut spev 6. roč., Mgr. art. Martin Suroviak klavír pedagóg,
  2. ária Tamina z opery Čarovná flauta Dies Bildnis ist bezaubernd schön
   Autori: Wolfgang Amadeus Mozart,
   Interpréti: Patrik Knut spev 6. roč., Mgr. art. Martin Suroviak klavír pedagóg,
  3. Romance Začem, Noč
   Autori: Pjotr Iljič Čajkovskij,
   Interpréti: Patrik Knut spev 6. roč., Mgr. art. Martin Suroviak klavír pedagóg,
  4. ária Nemorina z opery L'elissir d'amore Quanto e bella
   Autori: Gaetano Donizetti,
   Interpréti: Patrik Knut spev 6. roč., Mgr. art. Martin Suroviak klavír pedagóg,
  5. Romance Ne poj, krasavica; Never mne, drug; Zdes chorošo; Ja ždu teba; Vesennie vody
   Autori: Sergej Vasilievič Rachmaninov,
   Interpréti: Vanesa Šutá spev 6. roč., Mgr. art. Zuzana Priečinská klavír pedagóg,
  6. ária princa z oery Rusalka Vidino divná, přesladká
   Autori: Antonín Dvořák,
   Interpréti: Patrik Knut spev 6. roč., Mgr. art. Martin Suroviak klavír pedagóg,
  7. ária Lorisa z opery Fedora Amor ti vieta
   Autori: Umberto Giordano,
   Interpréti: Patrik Knut spev 6. roč., Mgr. art. Martin Suroviak klavír pedagóg,
  8. Libiamo ne' lieti calici
   Autori: Giuseppe Verdi,
   Interpréti: Vanesa Šutá spev 6. roč., Patrik Knut spev 6. roč., Mgr. art. Martin Suroviak klavír pedagóg,
 • 26. Mar. 2022 iné miesto iná akcia

   Viac

   Prezentácia nového píšťalov. organa pre Brestovany R&M.Muška Organárske dielne Žilina

  1. Ciacona in d minor P. 41
   Autori: Johann Pachelbel,
   Interpréti: Kristián Tichák organ 6. roč.,
  2. Fugue in h minor BWV 544
   Autori: Johan Sebastian Bach,
   Interpréti: Kristián Tichák organ 6. roč.,
  3. Pri kríži Op. 482
   Autori: Jozef Rosinský,
   Interpréti: Kristián Tichák organ 6. roč.,
  4. Toccata e mol
   Autori: Johann Pachelbel,
   Interpréti: Martin Ragula organ hosť,
  5. Claire de lune zo zbierky 12 pieces, op. 7
   Autori: Joseph Bonnet,
   Interpréti: Simona Matyšáková organ hosť,
  6. úryvok z 1.casti Allegro moderato z 3. symfónie
   Autori: Louis Vierne,
   Interpréti: Simona Matyšáková organ hosť,
 • 15. Mar. 2022 Nová koncertná sála verejný koncert

   Viac
  1. Fantázia č. 7 1. Adagio, 2. Allegro
   Autori: Georg Philipp Telemann,
   Interpréti: Dominika Krajčoviechová husle 2. roč.,
  2. Koncert C dur pre hoboj a orchester 1. Allegro spiritoso
   Autori: Joseph Haydn,
   Interpréti: Kristína Muchová hoboj 1. roč., Mgr. art. Zuzana Priečinská klavír pedagóg,
  3. Španielska symfónia pre husle a orchester op. 21 1. Allegro non troppo
   Autori: Edouard Lalo,
   Interpréti: Viktória Jurášová husle 2. roč., Mgr. art. Zuzana Srogončíková klavír pedagóg,
  4. Koncert g mol pre hoboj a orchester 3. Sarabanda. Largo, 4. Allegro
   Autori: Georg Friedrich Händel,
   Interpréti: Karolína Zicháčková hoboj 5. roč., Mgr. art. Zuzana Priečinská klavír pedagóg,
  5. Sen
   Autori: Sergej Vasilievič Rachmaninov,
   Interpréti: Alžbeta Černáková spev 3. roč., Ester Mária Kučerová klavír 5. roč.,
  6. Ne veter veja z vysoty
   Autori: Nikolaj Rimskij Korsakov,
   Interpréti: Alžbeta Černáková spev 3. roč., Ester Mária Kučerová klavír 5. roč.,
  7. Elegie
   Autori: Johan Kaspar Mertz,
   Interpréti: Michal Martinka gitara 5. roč.,
  8. Kim - sólo pre malý bubon
   Autori: Askell Masson,
   Interpréti: Adam Vrecko bicie nástroje 6. roč.,
  9. Fantázia - Impromptu op. 66
   Autori: Fryderyk Chopin,
   Interpréti: Monika Michaela Pagáčová klavír 2. roč.,
 • 1. Mar. 2022 Nová koncertná sála absolventský koncert

   Viac
  1. Plasticity Téma, 5 variácií a Epilóg
   Autori: Torbjörn Iwan Lundquist,
   Interpréti: Marek Mikáč akordeón 6. roč.,
  2. Zrúcaná katedrála
   Autori: Václav Trojan,
   Interpréti: Marek Mikáč akordeón 6. roč.,
  3. Sentencie 1. Moderato, 2. Comodo e rubato, 3. Animato, 4. Rubato e marcato, 5. Vivace
   Autori: Juraj Hatrík,
   Interpréti: Marek Mikáč akordeón 6. roč.,
  4. Dvojkoncert pre bandoneón, gitaru a sláčikový orchester 1. Introdución, 2. Milogna, 3. Tango
   Autori: Astor Piazzolla,
   Interpréti: Marek Mikáč akordeón 6. roč., David Karcol gitara 3. roč., Pavol Bohdan Zápotočný klavír 3. roč.,
 • 8. Feb. 2022 Nová koncertná sála verejný koncert

   Viac
  1. Concertino pre flautu a klavír op. 45
   Autori: Alphonse Duvernoy,
   Interpréti: Zdenka Barillová flauta 3. roč., Mgr. art. Martin Suroviak klavír pedagóg,
  2. Romanca op. 24 č. 9
   Autori: Jean Sibelius,
   Interpréti: Kristína Mičicová klavír 4. roč.,
  3. Pri Dunaji šaty perú
   Autori: Vítězslav Novák,
   Interpréti: Kristína Zbončáková spev 4. roč., Mgr. art. Zuzana Priečinská klavír pedagóg,
  4. ária Mařenky Ach, jaký žal! z opery Predaná nevesta
   Autori: Bedřich Smetana,
   Interpréti: Kristína Zbončáková spev 4. roč., Mgr. art. Zuzana Priečinská klavír pedagóg,
  5. Koncert g mol pre violu a orchester 1. Moderato. Con moto agitato
   Autori: Cecil Forsyth,
   Interpréti: Miguel Gonzalo Tlacháč Cáceres viola 4. roč., Mgr. art. Michal Dírer klavír pedagóg,
  6. Fantaisie Originale
   Autori: Johan Kaspar Mertz,
   Interpréti: Miroslava Šadláková gitara 6. roč.,
  7. Concerto Es dur pre trúbku a sláčikový orchester 1. Allegro 2. Andante
   Autori: Joseph Haydn,
   Interpréti: Michal Kozárik trúbka 6. roč., Mgr. Martina Turská klavír pedagóg,
 • 18. Jan. 2022 Nová koncertná sála verejný koncert

   Viac
  1. Búrka
   Autori: Géza Allaga,
   Interpréti: Katarína Kubová cimbal 2. roč.,
  2. Sonáta pre trúbku a orchester 1. Allegro, 2. Grave, 3. Allegro
   Autori: Pietro Baldassari,
   Interpréti: Peter Hrnčirík trúbka 2. roč., Mgr. Martina Turská klavír pedagóg,
  3. Impromptu As dur op. 29 č. 1
   Autori: Fryderyk Chopin,
   Interpréti: Romana Cedzová klavír 3. roč.,
  4. Koncert G dur pre flautu a orchester op. 29 Allegro
   Autori: Carl Stamitz,
   Interpréti: Yuliia Sazonova flauta 4. roč., Mgr. art. Martin Suroviak klavír pedagóg,
  5. Koncert D dur pre husle a orchester KV 211 1. Allegro moderato
   Autori: Wolfgang Amadeus Mozart,
   Interpréti: Viktória Jurášová husle 2. roč., Mgr. art. Zuzana Srogončíková klavír pedagóg,
  6. Concertino
   Autori: Paul Harvey,
   Interpréti: Tomáš Svorník saxofón 4. roč., Mgr. art. Marta Gáborová klavír pedagóg,
  7. Plasticity
   Autori: Torbjörn Iwan Lundquist,
   Interpréti: Marek Mikáč akordeón 6. roč.,
  8. 44 Duos for 2 violin Midsummer night song, Slovakian Song, Rumanian Whirling Dance
   Autori: Béla Bartók,
   Interpréti: Lívia Capuliaková husle 5. roč., Miroslav Macho husle 5. roč.,
 • 16. Dec. 2021 učebňa 14 iná akcia

   Viac

   projekt vianočných piesní

  1. Ščedrik, Ukrajinská koleda EN: Carol of the bells
   Autori: Mgr. art. Anna Brezániová, Mykola Leontovych,
   Interpréti: Zuzana Šimová spev 4. roč., Alica Martinková flauta 4. roč., Mgr. art. Anna Brezániová klarinet pedagóg, Marek Schrom fagot 6. roč., Jozef Fupšo husle hosť, Katarína Kašková violončelo 6. roč., Stanislav Bažík klavír hosť,
  2. Zvuk bubnov (The Little Drummer Boy)
   Autori: Mgr. art. Anna Brezániová, K. Davis, Henry Onorati, Harry Simeone, Daniel Hevier,
   Interpréti: Mgr. art. Michaela Kubištelová spev pedagóg, Jozef Fupšo husle hosť, Katarína Kašková violončelo 6. roč., Alica Martinková flauta 4. roč., Mgr. art. Anna Brezániová klarinet pedagóg, Marek Schrom fagot 6. roč., Stanislav Bažík klavír hosť,
 • 9. Dec. 2021 Nová koncertná sála verejný koncert

   Viac

   Koncert komornej hudby

  1. Trois pièces pour une musique de nuit I. Andantino, II. Allegro vivo, III. Moderato
   Autori: Eugène Bozza,
   Interpréti: Alica Martinková flauta 4. roč., Karolína Zicháčková hoboj 5. roč., Mgr. art. Anna Brezániová klarinet pedagóg, Marek Schrom fagot 6. roč.,
  2. Musica da camera II, op. 67 - pre flautu, hoboj, klarinet a fagot
   Autori: Igor Dibák,
   Interpréti: Yuliia Sazonova flauta 4. roč., Karolína Zicháčková hoboj 5. roč., Mgr. art. Anna Brezániová klarinet pedagóg, Marek Schrom fagot 6. roč.,
  3. Two pieces for three trombones 1. časť Felicity, 2. časť Episode
   Autori: Raymond Premru,
   Interpréti: Marek Kleman pozauna 5. roč., Lukáš Medveď pozauna 4. roč., Ľuboš Priehoda tuba 2. roč.,
  4. Tafelmusik 1. časť La Grace, 2. časť La majeste
   Autori: Georg Philipp Telemann,
   Interpréti: Michal Kozárik trúbka 6. roč., Peter Hrnčirík trúbka 2. roč., Marek Kleman pozauna 5. roč., Lukáš Medveď pozauna 4. roč., Ľuboš Priehoda tuba 2. roč.,
  5. Le Tombeau de Couperin 1. časť Prelude, 4.časť Rigaudon
   Autori: Maurice Ravel,
   Interpréti: Anna Cinková saxofón 6. roč., Jakub Uhliarik saxofón 5. roč., Andrea Vaseková saxofón 6. roč., Juraj Bartko saxofón 5. roč., Miriam Golianová saxofón 2. roč., Ľubomír Bežák saxofón 5. roč., Mgr. art. Marek Pastírik ArtD. klarinet pedagóg,
  6. Evening Dance
   Autori: Andrew York,
   Interpréti: Michal Martinka gitara 5. roč., Ján Fonos gitara 5. roč.,
  7. Dvojkoncert pre bandoneón, gitaru a sláčikový orchester
   Autori: Astor Piazzolla,
   Interpréti: Marek Mikáč akordeón 6. roč., David Karcol gitara 3. roč., Pavol Bohdan Zápotočný klavír 3. roč.,
  8. Log Cabin Bluess pre xylofón, marimbu a vibrafón
   Autori: Georg Hamilton Green,
   Interpréti: Samuel Židek xylofón mimoriadny roč., Henrich Chupáč marimba 3. roč., Mgr. art. Matej Smutný marimba pedagóg, Sára Kapjorová marimba 6. roč.,
 • 7. Dec. 2021 Nová koncertná sála verejný koncert

   Viac
  1. Prelúdium cis mol op. 3 č. 2
   Autori: Sergej Vasilievič Rachmaninov,
   Interpréti: Matej Nižný klavír 1. roč.,
  2. Sonáta pre tubu a klavír 1. Largo, 4. Vivace
   Autori: Henry Ecclés,
   Interpréti: Ľuboš Priehoda tuba 2. roč., Mgr. art. Michael Berki ArtD. klavír pedagóg,
  3. Suita č. 1 G dur – Allemande
   Autori: Johan Sebastian Bach,
   Interpréti: Matej Janík violončelo 2. roč.,
  4. A tá naša záhradečka
   Autori: Dezider Kardoš,
   Interpréti: Lea Hlinková spev 3. roč., Mgr. art. Zuzana Srogončíková klavír pedagóg,
  5. Noc
   Autori: Anton Grigorievič Rubinštejn,
   Interpréti: Lea Hlinková spev 3. roč., Mgr. art. Zuzana Srogončíková klavír pedagóg,
  6. Impromptu Ges dur op. 90 č. 3
   Autori: Franz Schubert,
   Interpréti: Matej Privara klavír 3. roč.,
  7. Meditácia z opery Thais
   Autori: Jules Massenet,
   Interpréti: Michal Bittó husle 4. roč., Mgr. art. Zuzana Srogončíková klavír pedagóg,
  8. Koncert D dur pre flautu a orchester 1. Allegro
   Autori: Carl Stamitz,
   Interpréti: Alica Martinková flauta 4. roč., Mgr. art. Martin Suroviak klavír pedagóg,
  9. Povídajú ludé
   Autori: Bohuslav Martinů,
   Interpréti: Ema Tabaková spev 4. roč., Mgr. art. Peter Pláňavský klavír pedagóg,
  10. Ah, mio cor
   Autori: Georg Friedrich Händel,
   Interpréti: Ema Tabaková spev 4. roč., Mgr. art. Peter Pláňavský klavír pedagóg,
  11. Nocturno no. 1
   Autori: Mathias Duplessy,
   Interpréti: Michal Martinka gitara 5. roč.,
  12. Morceau de Salon pre hoboj a klavír
   Autori: Jan Václav Kalivoda,
   Interpréti: Karolína Zicháčková hoboj 5. roč., Mgr. art. Zuzana Priečinská klavír pedagóg,
  13. Tableaux de Provence 4. Dis Alyscamps l´amo souspire 5. Lou Cabridan
   Autori: Paule Maurice,
   Interpréti: Jakub Uhliarik saxofón 5. roč., Mgr. art. Michael Berki ArtD. klavír pedagóg,
 • 30. Nov. 2021 Nová koncertná sála verejný koncert

   Viac

   Koncert pedagógov

  1. Variácie na Tyrolskú tému v úprave pre trúbku a klavír
   Autori: Jean Babtiste Arban,
   Interpréti: Mgr. Martin Oboňa trúbka pedagóg, Mgr. Martina Turská klavír pedagóg,
  2. Aquarelles (Green) z cyklu Ariettes Oubliées
   Autori: Claude Debussy,
   Interpréti: Mgr. art. Lucia Kostúrová spev pedagóg, Mgr. art. Michael Berki ArtD. klavír pedagóg,
  3. Ein Traum op.48
   Autori: Edvard Hagerup Grieg,
   Interpréti: Mgr. art. Lucia Kostúrová spev pedagóg, Mgr. art. Michael Berki ArtD. klavír pedagóg,
  4. Sedíme tu smutní
   Autori: Mikuláš Schneider Trnavský,
   Interpréti: Mgr. art. Jozef Gráf spev pedagóg, Mgr. art. Michael Berki ArtD. klavír pedagóg,
  5. ária Calafa z opery Turandot
   Autori: Giacomo Puccini,
   Interpréti: Mgr. art. Jozef Gráf spev pedagóg, Mgr. art. Michael Berki ArtD. klavír pedagóg,
  6. ABEGG variácie op. 1
   Autori: Robert Schumann,
   Interpréti: Mgr. art. Peter Pláňavský klavír pedagóg,
  7. Wir geniessen die himlischen Freuden 4. symfónia pre soprán, klarinet a klavír – 4. časť
   Autori: Gustav Mahler,
   Interpréti: Mgr. art. Michaela Kubištelová spev pedagóg, Mgr. art. Anna Brezániová klarinet pedagóg, Mgr. art. Michael Berki ArtD. klavír pedagóg,
  8. Suite op. 157 pre soprán saxofón, klarinet a klavír
   Autori: Darius Milhaud,
   Interpréti: Mgr. art. Marek Pastírik ArtD. saxofón pedagóg, Mgr. art. Anna Brezániová klarinet pedagóg, Mgr. art. Michael Berki ArtD. klavír pedagóg,
  9. The Chicken
   Autori: Jaco Pastorius,
   Interpréti: Mgr. art. Peter Sandanus saxofón pedagóg, Mgr. art. Martin Židek pozauna pedagóg, Mgr. Martin Oboňa trúbka pedagóg, Mgr. art. Dušan Vrúbel gitara pedagóg, Adrián Filip gitara 5. roč., Mgr. art. Matej Smutný bicie nástroje pedagóg, Mgr. Peter Vaňouček klavír pedagóg,
 • 9. Nov. 2021 Nová koncertná sála verejný koncert

   Viac
  1. Memories of the seashore pre marimbu sólo
   Autori: Keiko Abe,
   Interpréti: Sára Kapjorová marimba 6. roč.,
  2. Bulharská suita 3. Gankino horo
   Autori: Vjačeslav Semjonov,
   Interpréti: Lukáš Repka akordeón 2. roč.,
  3. Koncertné Allegro pre tubu a klavír
   Autori: Alexander Lebedev,
   Interpréti: Ľuboš Priehoda tuba 2. roč., Mgr. art. Michael Berki ArtD. klavír pedagóg,
  4. Etuda č. 11
   Autori: Heitor Villa-Lobos,
   Interpréti: David Karcol gitara 3. roč.,
  5. Škoda ťa šuhajko
   Autori: Pavol Krška,
   Interpréti: Dana Birasová spev 5. roč., Mgr. art. Michael Berki ArtD. klavír pedagóg,
  6. Zur Rosenzeit z cyklu six songs op. 48
   Autori: Edvard Hagerup Grieg,
   Interpréti: Dana Birasová spev 5. roč., Mgr. art. Michael Berki ArtD. klarinet pedagóg,
  7. Dumka op. 59
   Autori: Pjotr Iljič Čajkovskij,
   Interpréti: Michaela Holá klavír 3. roč.,
  8. Hot sonata 1. a 4. časť
   Autori: Erwin Schulhoff,
   Interpréti: Anna Cinková saxofón 6. roč., Mgr. art. Martin Suroviak klavír pedagóg,
 • 12. Oct. 2021 Nová koncertná sála verejný koncert

   Viac
  1. Koncert D dur pre hoboj a orchester 2. Adagio, 1. Allegro
   Autori: Tommaso Albinoni,
   Interpréti: Kristína Muchová hoboj 1. roč., Mgr. art. Michael Berki ArtD. klavír pedagóg,
  2. La Rimembranza
   Autori: Johan Kaspar Mertz,
   Interpréti: Benjamín Maga gitara 3. roč.,
  3. Andante et Allegro pre trúbku a klavír
   Autori: Giom Ropartz,
   Interpréti: Peter Hrnčirík trúbka 2. roč., Mgr. Martina Turská klavír pedagóg,
  4. Selve amiche
   Autori: Antonio Caldara,
   Interpréti: Kristína Zbončáková spev 4. roč., Mgr. art. Zuzana Srogončíková klavír pedagóg,
  5. Als Luise die Briefe ihres ungetreuen Liebhabers verbrannte
   Autori: Wolfgang Amadeus Mozart,
   Interpréti: Kristína Zbončáková spev 4. roč., Mgr. art. Zuzana Srogončíková klavír pedagóg,
  6. Koncert F dur op. 10 "La tempesta di mare" pre flautu a orchester 1. Allegro, 2. Largo, 3. Presto
   Autori: Antonio Vivaldi,
   Interpréti: Emma Barčáková flauta 3. roč., Mgr. art. Michael Berki ArtD. klavír pedagóg,
  7. Keď som sa spovedal
   Autori: Mikuláš Schneider Trnavský,
   Interpréti: Attila Ledeczky spev 3. roč., Bc. Eva Rajtárová klavír pedagóg,
  8. Das Wandern
   Autori: Franz Schubert,
   Interpréti: Attila Ledeczky spev 3. roč., Bc. Eva Rajtárová klavír pedagóg,
  9. Koncert pre kontrabas D dur 1. Allegro moderato
   Autori: Jan Křtitel Vaňhal,
   Interpréti: Anton Williger kontrabas 4. roč., Mgr. art. Michael Berki ArtD. klavír pedagóg,
  10. Suita č. 3 - Gigue
   Autori: Johan Sebastian Bach,
   Interpréti: Katarína Kašková violončelo 6. roč.,
  11. Zrúcaná katedrála
   Autori: Václav Trojan,
   Interpréti: Marek Mikáč akordeón 6. roč.,
 • 29. Jun. 2021 Nová koncertná sála verejný koncert

   Viac

   Flautový recitál

  1. Koncert pre flautu a orchester G dur 1. Allegro maestosso
   Autori: Wolfgang Amadeus Mozart,
   Interpréti: Viktória Skokanová flauta hosť, Mgr. art. Michael Berki ArtD. klavír pedagóg,
  2. Sonatína pre flautu a klavír
   Autori: Henri Dutilleux,
   Interpréti: Viktória Skokanová flauta hosť, Mgr. art. Michael Berki ArtD. klavír pedagóg,
  3. Le Folie d' Espagne
   Autori: Marin Marais,
   Interpréti: Viktória Skokanová flauta hosť,
  4. Introduction and Rondo Capriccioso
   Autori: Camille Saint-Saëns,
   Interpréti: Viktória Skokanová flauta hosť, Mgr. art. Michael Berki ArtD. klavír pedagóg,
 • 24. Jun. 2021 Nová koncertná sála verejný koncert

   Viac

   Koncert Školského symfonického orchestra

  1. Tafelmusik, La Vallance
   Autori: Georg Philipp Telemann,
   Interpréti: Mgr. Martin Oboňa trúbka pedagóg, Michal Kozárik trúbka 5. roč., Mgr. art. Martin Židek pozauna pedagóg, Lukáš Medveď pozauna 3. roč., Ľuboš Priehoda tuba 1. roč.,
  2. Príchod kráľovnej zo Sáby
   Autori: Georg Friedrich Händel,
   Interpréti: Symfonický orchester KONZA skupina viacerí, Pavol Tužinský dirigent pedagóg,
  3. La ci darem la mano, duetto z op. Don Giovanni
   Autori: Wolfgang Amadeus Mozart,
   Interpréti: Symfonický orchester KONZA skupina viacerí, Pavol Tužinský dirigent pedagóg, Mgr. art. Lucia Kostúrová spev pedagóg, Peter Ripka spev pedagóg,
  4. Una furtiva lagrima, ária z op. Nápoj lásky
   Autori: Gaetano Donizetti,
   Interpréti: Symfonický orchester KONZA skupina viacerí, Pavol Tužinský dirigent pedagóg, Mgr. art. Jozef Gráf spev pedagóg, Denisa Vyšinská harfa 3. roč.,
  5. Intermezzo z opery Carmen
   Autori: Georges Bizet,
   Interpréti: Symfonický orchester KONZA skupina viacerí, Pavol Tužinský dirigent pedagóg, Alica Mitková harfa 2. roč.,
  6. Meditácia z op. Thais
   Autori: Jules Massenet,
   Interpréti: Symfonický orchester KONZA skupina viacerí, Pavol Tužinský dirigent pedagóg, Filip Gutten husle 6. roč.,
  7. Věrné milování, duet z op. Prodaná nevěsta
   Autori: Bedřich Smetana,
   Interpréti: Symfonický orchester KONZA skupina viacerí, Pavol Tužinský dirigent pedagóg, MgA. Martina Polievková ArtD. spev pedagóg, Mgr. art. Jozef Gráf spev pedagóg,
  8. Ave Maria
   Autori: Mikuláš Schneider Trnavský,
   Interpréti: Symfonický orchester KONZA skupina viacerí, Pavol Tužinský dirigent pedagóg, Mgr. art. Lucia Kostúrová spev pedagóg, Filip Gutten husle 6. roč., Kristína Mičicová organ 3. roč.,
  9. Sonata à 4 Allegro
   Autori: Georg Philipp Telemann,
   Interpréti: Yuliia Sazonova flauta 3. roč., Alica Martinková flauta 3. roč., Emma Barčáková flauta 2. roč., Marek Schrom fagot 5. roč., Kristína Mičicová klavír 3. roč.,
  10. Suite francaise Pavana, Bransle de Bourgogne
   Autori: Francis Poulenc,
   Interpréti: Symfonický orchester KONZA skupina viacerí, Pavol Tužinský dirigent pedagóg, Kristína Mičicová klarinet 3. roč., Adam Vrecko bicie nástroje 5. roč.,
  11. Te Deum Prelude
   Autori: Marc-Antoine Charpentier,
   Interpréti: Symfonický orchester KONZA skupina viacerí, Pavol Tužinský dirigent pedagóg, Michal Kozárik trúbka 5. roč.,
  12. Panis angelicus
   Autori: César Franck,
   Interpréti: Symfonický orchester KONZA skupina viacerí, Pavol Tužinský dirigent pedagóg, MgA. Martina Polievková ArtD. spev pedagóg, Mgr. art. Jozef Gráf spev pedagóg, Alica Mitková harfa 2. roč.,
 • 8. Jun. 2021 Nová koncertná sála verejný koncert

   Viac
  1. Libertango
   Autori: Astor Piazzolla,
   Interpréti: Elena Vaňová klavír 2. roč., Romana Cedzová klavír 2. roč.,
  2. Fantázia č. 1 1. Largo
   Autori: Georg Philipp Telemann,
   Interpréti: Viktória Jurášová husle 1. roč.,
  3. Chodila Mariška
   Autori: Alois Jiránek,
   Interpréti: Attila Ledeczky spev 2. roč., Bc. Eva Rajtárová klavír pedagóg,
  4. Der Leiermann
   Autori: Franz Schubert,
   Interpréti: Attila Ledeczky spev 2. roč., Bc. Eva Rajtárová klavír pedagóg,
  5. Koncert G dur pre husle a orchester 1. Allegro moderato
   Autori: Charles Bériot,
   Interpréti: Rastislav Kaličák husle 1. roč., Mgr. art. Zuzana Srogončíková klavír pedagóg,
  6. Horela lipa, horela
   Autori: Mikuláš Schneider Trnavský,
   Interpréti: Eva Kubalová spev 3. roč., Bc. Eva Rajtárová klavír pedagóg,
  7. Spev dievčat
   Autori: Johannes Brahms,
   Interpréti: Eva Kubalová spev 3. roč., Bc. Eva Rajtárová klavír pedagóg,
  8. Planá ružička
   Autori: Franz Schubert,
   Interpréti: Eva Kubalová spev 3. roč., Bc. Eva Rajtárová klavír pedagóg,
  9. Fantázia pre flautu a klavír
   Autori: Gabriel Fauré,
   Interpréti: Yuliia Sazonova flauta 3. roč., Mgr. art. Michael Berki ArtD. klavír pedagóg,
  10. Fantaisie Hongoroise
   Autori: Johan Kaspar Mertz,
   Interpréti: Miroslava Šadláková gitara 5. roč.,
  11. Pequeňa Czarda
   Autori: Pedro Iturralde,
   Interpréti: Anna Cinková saxofón 5. roč., Mgr. art. Marta Gáborová klavír pedagóg,
  12. 2+1, marimba duo
   Autori: Ivan Trevino,
   Interpréti: Adam Vrecko marimba 5. roč., Sára Kapjorová marimba 5. roč.,