Miles From Anywhere
Autori: Sönke Meinen,
Interpréti: Sarah Brisudová gitara 6. roč.,

16. Apr. 2024 absolventský koncert Koncerná sála Ladislava Árvaya