Elégia
1. Allegro, 2. Vals, 3. Presto
Autori: Máximo Diego Pujol,
Interpréti: Edita Kollárová gitara 6. roč.,

16. Apr. 2024 absolventský koncert Koncerná sála Ladislava Árvaya