Stamina
(sólo na malý bubon)
Autori: Mitch Markovich,
Interpréti: Zuzana Pecková bicie nástroje 6. roč.,

16. Apr. 2024 absolventský koncert Koncerná sála Ladislava Árvaya