Akcia

7. Jun. 2022

verejný koncert

Nová koncertná sála

 1. All'acquisto di Gloria
  Autori: Alessandro Scarlatti,
  Interpréti: Attila Ledeczky spev 3. roč., Mgr. art. Michael Berki ArtD. klavír pedagóg,
 2. Pro Vás!
  Autori: Rudolf Friml,
  Interpréti: Attila Ledeczky spev 3. roč., Mgr. art. Michael Berki ArtD. klavír pedagóg,
 3. Prelúdium "Potopená katedrála"
  Autori: Claude Debussy,
  Interpréti: Nataša Berešíková klavír 3. roč.,
 4. Koncert pre hoboj a orchester 1. Allegro
  Autori: Frigyes Hidas,
  Interpréti: Karolína Zicháčková hoboj 5. roč., Mgr. art. Zuzana Priečinská klavír pedagóg,
 5. Hika (In memoriam Toru Takemitsu)
  Autori: Leo Brouwer,
  Interpréti: Miroslava Šadláková gitara 6. roč.,
 6. Čo kalina, smutná stojíš
  Autori: Bartolomej Urbanec,
  Interpréti: Dana Birasová spev 5. roč., Mgr. art. Zuzana Priečinská klavír pedagóg,
 7. Struna naladěna z cyklu Cigánske piesne
  Autori: Antonín Dvořák,
  Interpréti: Dana Birasová spev 5. roč., Mgr. art. Zuzana Priečinská klavír pedagóg,
 8. Sonáta pre violončelo a klavír 2. Adagio
  Autori: Pavol Krška,
  Interpréti: Katarína Kašková violončelo 6. roč., Mgr. art. Peter Pláňavský klavír pedagóg,
 9. Trúbkový sextet es mol 4 . Allegro con spirito
  Autori: Oscar Böhme,
  Interpréti: Peter Hrnčirík trúbka 2. roč., Michal Kozárik trúbka 6. roč., Ľuboš Priehoda tuba 2. roč., Marek Kleman pozauna 5. roč., Mgr. Martin Oboňa trúbka pedagóg,
 10. Sláčikové kvarteto č. 12 F dur (americké) 1. Allegro ma non troppo
  Autori: Antonín Dvořák,
  Interpréti: Miroslav Macho husle 5. roč., Lívia Capuliaková husle 6. roč., Miguel Gonzalo Tlacháč Cáceres viola 4. roč., Katarína Kašková violončelo 6. roč.,
 11. Trio per One
  Autori: Nebojša Jovali Živkovič,
  Interpréti: Adam Vrecko bicie nástroje 6. roč., Sára Kapjorová bicie nástroje 6. roč., Mgr. art. Matej Smutný bicie nástroje pedagóg,

Všetky akcie