Čo kalina, smutná stojíš
Autori: Bartolomej Urbanec,
Interpréti: Dana Birasová spev 5. roč., Mgr. art. Zuzana Priečinská klavír pedagóg,

7. Jun. 2022 verejný koncert Nová koncertná sála