Dana Birasová
Umelec je autorom 0 piesní.
Umelec je interprétom 16 piesní.
 1. Ej, čo to, Bože, za strom
  25. Feb. 2021, verejný koncert ,
  spev: Dana Birasová 5. roč.
 2. ária Oľgy z 1 dejstva opery Eugen Onegin
  25. Feb. 2021, verejný koncert ,
  spev: Dana Birasová 5. roč.
 3. Škoda ťa šuhajko
  9. Nov. 2021, verejný koncert ,
  spev: Dana Birasová 5. roč.
 4. Zur Rosenzeit z cyklu six songs op. 48
  9. Nov. 2021, verejný koncert ,
  spev: Dana Birasová 5. roč.
 5. Čo kalina, smutná stojíš
  7. Jun. 2022, verejný koncert ,
  spev: Dana Birasová 5. roč.
 6. Struna naladěna z cyklu Cigánske piesne
  7. Jun. 2022, verejný koncert ,
  spev: Dana Birasová 5. roč.
 7. Povedz mi, môj najmilejší, povedz
  11. Oct. 2022, verejný koncert ,
  spev: Dana Birasová 6. roč.
 8. ária Alciny „Ah, mio cor“ z opery Alcina
  11. Oct. 2022, verejný koncert ,
  spev: Dana Birasová 6. roč.
 9. Žes blízko Pane z cyklu Žalmové piesne
  15. Dec. 2022, verejný koncert Speváckeho oddelenia a dievčenského ansámblu,
  spev: Dana Birasová 6. roč.
 10. Žes blízko Pane z cyklu Žalmové piesne
  4. Apr. 2023, verejný koncert ,
  spev: Dana Birasová 6. roč.
 11. Zveignung
  4. Apr. 2023, verejný koncert ,
  spev: Dana Birasová 6. roč.
 12. Žalmové piesne pre stredný hlas a klavír 2. Príd, Duchu svätý, 3. Žes blízko, Pane, 4. Ó, Hudba, 5. Deň nachýlil sa, 6. Nado mnou nebo
  23. May. 2023, absolventský koncert ,
  spev: Dana Birasová 6. roč.
 13. ária Xerxa z 1. dejstva opery Xerxes
  23. May. 2023, absolventský koncert ,
  spev: Dana Birasová 6. roč.
 14. ária Alciny z 2. dejstva opery Alcina
  23. May. 2023, absolventský koncert ,
  spev: Dana Birasová 6. roč.
 15. ária Ježibaby z 1. dejstva opery Rusalka
  23. May. 2023, absolventský koncert ,
  spev: Dana Birasová 6. roč.
 16. ária Carmen z 1. dejstva opery Carmen
  23. May. 2023, absolventský koncert ,
  spev: Dana Birasová 6. roč.