Žalmové piesne pre stredný hlas a klavír
2. Príd, Duchu svätý, 3. Žes blízko, Pane, 4. Ó, Hudba, 5. Deň nachýlil sa, 6. Nado mnou nebo
Autori: Peter Martinček,
Interpréti: Dana Birasová spev 6. roč., Mgr. art. Zuzana Priečinská klavír pedagóg,

23. May. 2023 absolventský koncert Nová koncertná sála