Hika (In memoriam Toru Takemitsu)
Autori: Leo Brouwer,
Interpréti: Miroslava Šadláková gitara 6. roč.,

7. Jun. 2022 verejný koncert Nová koncertná sála