Sláčikové kvarteto č. 12 F dur (americké)
1. Allegro ma non troppo
Autori: Antonín Dvořák,
Interpréti: Miroslav Macho husle 5. roč., Lívia Capuliaková husle 6. roč., Miguel Gonzalo Tlacháč Cáceres viola 4. roč., Katarína Kašková violončelo 6. roč.,

7. Jun. 2022 verejný koncert Nová koncertná sála