Trúbkový sextet es mol
4 . Allegro con spirito
Autori: Oscar Böhme,
Interpréti: Peter Hrnčirík trúbka 2. roč., Michal Kozárik trúbka 6. roč., Ľuboš Priehoda tuba 2. roč., Marek Kleman pozauna 5. roč., Mgr. Martin Oboňa trúbka pedagóg,

7. Jun. 2022 verejný koncert Nová koncertná sála