Koncert pre hoboj a orchester
1. Allegro
Autori: Frigyes Hidas,
Interpréti: Karolína Zicháčková hoboj 5. roč., Mgr. art. Zuzana Priečinská klavír pedagóg,

7. Jun. 2022 verejný koncert Nová koncertná sála