Miroslav Macho
Umelec je autorom 0 piesní.
Umelec je interprétom 9 piesní.
 1. Partita d mol Sarabanda, Gigue
  8. Dec. 2020, verejný koncert ,
  husle: Miroslav Macho 4. roč.
 2. 44 Duos for 2 violin Midsummer night song, Slovakian Song, Rumanian Whirling Dance
  18. Jan. 2022, verejný koncert ,
  husle: Miroslav Macho 5. roč.
 3. Obrázky zo Slovenska: 2. cyklus 2. Hlboký jarček, 3. Žiaľ, 1. Keď sa vlci zišli
  10. May. 2022, verejný koncert ,
  husle: Miroslav Macho 5. roč.
 4. Sláčikové kvarteto č. 12 F dur (americké) 1. Allegro ma non troppo
  7. Jun. 2022, verejný koncert ,
  husle: Miroslav Macho 5. roč.
 5. Passacaglia
  11. Oct. 2022, verejný koncert ,
  husle: Miroslav Macho 6. roč.
 6. Trio Nr. 1 Op. 37 1. Allegro moderato
  13. Dec. 2022, verejný koncert KONCERT KOMORNEJ HUDBY,
  husle: Miroslav Macho 6. roč.
 7. Brandenburgischer Konzert N. 5 D dur 1. Allegro
  14. Feb. 2023, verejný koncert Veľký Valentínsky koncert,
  husle: Miroslav Macho 6. roč.
 8. Koncert e mol op. 64 pre husle a orchester 1. Allegro molto appassionato, 2. Andante, 3. Allegro molto vivace
  23. May. 2023, absolventský koncert ,
  husle: Miroslav Macho 6. roč.
 9. Koncert pre violu a orchester 1. Allegro, 2. Adagio ma non troppo, 3. Vivace
  30. May. 2024, absolventský koncert ,
  husle: Miroslav Macho hosť