Najnovšie akcie
 • 11. May. 2022 Nová koncertná sála absolventský koncert

   Viac
  1. Koncert F dur pre fagot a orchester 1. Allegro ma non troppo, 2. Adagio, 3. Rondo. Allegro
   Autori: Carl Maria von Weber,
   Interpréti: Marek Schrom fagot 6. roč., Mgr. art. Zuzana Srogončíková klavír pedagóg,
  2. Koncert Es dur pre trúbku a sláčikový orchester 1. Allegro spiritoso, 2. Andante, 3. Allegro. Rondo
   Autori: Johann Nepomuk Hummel,
   Interpréti: Michal Kozárik trúbka 6. roč., Mgr. Martina Turská klavír pedagóg,
  3. Výber z cyklu Valses nobles et sentimentales 1. Modéré, très franc, 2. Assez lent, avec une expession intense, 3. Modéré, 4. Assez animé, 5. Presque lent, dans un sentiment intime, 6. Vif, 7. Moins vif
   Autori: Maurice Ravel,
   Interpréti: Natália Perďochová klavír 6. roč.,
  4. Sposalizio
   Autori: Ferenc Liszt,
   Interpréti: Natália Perďochová klavír 6. roč.,
 • 10. May. 2022 Nová koncertná sála verejný koncert

   Viac
  1. Toccata in „Blue“
   Autori: Carlo Domeniconi,
   Interpréti: David Karcol gitara 3. roč.,
  2. Koncertná polonéza D dur op.4
   Autori: Henryk Wieniawski,
   Interpréti: Rastislav Kaličák husle 2. roč., Mgr. art. Zuzana Srogončíková klavír pedagóg,
  3. Prečo si ma mamulienka
   Autori: Bartolomej Urbanec,
   Interpréti: Ivana Kavecká spev 4. roč., Mgr. art. Martin Suroviak klavír pedagóg,
  4. ária Almireny z opery Rinaldo
   Autori: Georg Friedrich Händel,
   Interpréti: Ivana Kavecká spev 4. roč., Mgr. art. Martin Suroviak klavír pedagóg,
  5. Horalská suita 3. Danza slovacca
   Autori: Eugen Suchoň,
   Interpréti: Klára Holešová klavír 4. roč.,
  6. Dva tance pre pozaunu a klavír 1. Bluess 2. Samba
   Autori: Ivan Zelenka,
   Interpréti: Marek Kleman pozauna 5. roč., Mgr. art. Martin Suroviak klavír pedagóg,
  7. Z jednej strany Moravy
   Autori: Eugen Suchoň,
   Interpréti: Dominika Pitková spev 4. roč., Mgr. art. Peter Pláňavský klavír pedagóg,
  8. ária Mařenky z opery Prodaná nevěsta
   Autori: Bedřich Smetana,
   Interpréti: Dominika Pitková spev 4. roč., Mgr. art. Peter Pláňavský klavír pedagóg,
  9. Sonáta pre saxofón a klavir 3. Fast
   Autori: Srul Irvin Glick,
   Interpréti: Juraj Bartko saxofón 5. roč., Mgr. art. Zuzana Srogončíková klavír pedagóg,
  10. Obrázky zo Slovenska: 2. cyklus 2. Hlboký jarček, 3. Žiaľ, 1. Keď sa vlci zišli
   Autori: Eugen Suchoň,
   Interpréti: Zuzana Šimová spev 4. roč., Miroslav Macho husle 5. roč., Martin Repáň husle 4. roč., Michal Bittó husle 4. roč., Martina Oriešková husle 4. roč., Marieta Ľuptovcová husle 5. roč., Lívia Capuliaková husle 6. roč., Miguel Gonzalo Tlacháč Cáceres viola 4. roč., Erika Gráfová viola 4. roč., Anton Williger kontrabas 4. roč., Katarína Kašková violončelo 6. roč.,
 • 27. Apr. 2022 Koncerná sála Ladislava Árvaya absolventský koncert

   Viac
  1. Biblické písně op. 99 Skrýše má a paveza má; Slyš, ó Bože! Slyš motlitbu mou!; Hospodin jest můj pastýř; Bože, Bože, píseň novou; Slyš, ó Bože, volání mé
   Autori: Antonín Dvořák,
   Interpréti: Martin Křenek spev 6. roč., Mgr. art. Peter Pláňavský klavír pedagóg,
  2. ária Figara z 1. dejstva opery Figarova svadba
   Autori: Wolfgang Amadeus Mozart,
   Interpréti: Martin Křenek spev 6. roč., Mgr. art. Peter Pláňavský klavír pedagóg,
  3. recitatív a ária Xerxa z 1. dejstva opery Xerxes
   Autori: Georg Friedrich Händel,
   Interpréti: Martin Křenek spev 6. roč., Mgr. art. Peter Pláňavský klavír pedagóg,
  4. ária Papagena z 2 dejstva opery Čarovná flauta
   Autori: Wolfgang Amadeus Mozart,
   Interpréti: Martin Křenek spev 6. roč., Mgr. art. Peter Pláňavský klavír pedagóg,

Všetky akcie

Umelci

Symfonický orchester Big Band Spevácky zbor ŠKO Žilina

Piesne
Prelúdium D dur op. 23 č. 4
Autori: Sergej Vasilievič Rachmaninov,
Interpréti: Michaela Žišková klavír 6. roč.,

9. May. 2018 absolventský koncert Nová koncertná sála