Najnovšie akcie
 • 7. Jun. 2022 Nová koncertná sála verejný koncert

   Viac
  1. All'acquisto di Gloria
   Autori: Alessandro Scarlatti,
   Interpréti: Attila Ledeczky spev 3. roč., Mgr. art. Michael Berki ArtD. klavír pedagóg,
  2. Pro Vás!
   Autori: Rudolf Friml,
   Interpréti: Attila Ledeczky spev 3. roč., Mgr. art. Michael Berki ArtD. klavír pedagóg,
  3. Prelúdium "Potopená katedrála"
   Autori: Claude Debussy,
   Interpréti: Nataša Berešíková klavír 3. roč.,
  4. Koncert pre hoboj a orchester 1. Allegro
   Autori: Frigyes Hidas,
   Interpréti: Karolína Zicháčková hoboj 5. roč., Mgr. art. Zuzana Priečinská klavír pedagóg,
  5. Hika (In memoriam Toru Takemitsu)
   Autori: Leo Brouwer,
   Interpréti: Miroslava Šadláková gitara 6. roč.,
  6. Čo kalina, smutná stojíš
   Autori: Bartolomej Urbanec,
   Interpréti: Dana Birasová spev 5. roč., Mgr. art. Zuzana Priečinská klavír pedagóg,
  7. Struna naladěna z cyklu Cigánske piesne
   Autori: Antonín Dvořák,
   Interpréti: Dana Birasová spev 5. roč., Mgr. art. Zuzana Priečinská klavír pedagóg,
  8. Sonáta pre violončelo a klavír 2. Adagio
   Autori: Pavol Krška,
   Interpréti: Katarína Kašková violončelo 6. roč., Mgr. art. Peter Pláňavský klavír pedagóg,
  9. Trúbkový sextet es mol 4 . Allegro con spirito
   Autori: Oscar Böhme,
   Interpréti: Peter Hrnčirík trúbka 2. roč., Michal Kozárik trúbka 6. roč., Ľuboš Priehoda tuba 2. roč., Marek Kleman pozauna 5. roč., Mgr. Martin Oboňa trúbka pedagóg,
  10. Sláčikové kvarteto č. 12 F dur (americké) 1. Allegro ma non troppo
   Autori: Antonín Dvořák,
   Interpréti: Miroslav Macho husle 5. roč., Lívia Capuliaková husle 6. roč., Miguel Gonzalo Tlacháč Cáceres viola 4. roč., Katarína Kašková violončelo 6. roč.,
  11. Trio per One
   Autori: Nebojša Jovali Živkovič,
   Interpréti: Adam Vrecko bicie nástroje 6. roč., Sára Kapjorová bicie nástroje 6. roč., Mgr. art. Matej Smutný bicie nástroje pedagóg,
 • 25. May. 2022 Kostol sv. Barbory absolventský koncert

   Viac

   Absolventské vystúpenie

  1. Fantázia a fúga c mol, BWV 537
   Autori: Johan Sebastian Bach,
   Interpréti: Kristián Tichák organ 6. roč.,
  2. Ciacona d-mol
   Autori: Johann Pachelbel,
   Interpréti: Kristián Tichák organ 6. roč.,
  3. Carrillon de Westminster
   Autori: Louis Vierne,
   Interpréti: Kristián Tichák organ 6. roč.,
  4. Slávnostná sv. omša 1. Int.: improv. na JKS 213; 2. Kyrie: Kyrie z Missa de Angelis; 3. Glória 648 z LS-I; 4. Žalm: "Pán, vystupuje..." T. Vrškový; 5. Aleluja: Veľkonočné z LS-II; 6. Credo 613 z LS-I; 7. Off.: improv. na tému JKS 193; 8. Sanctus: Slávnostné 629 z LS-I; 9. Pater noster prešovský z LS-I; 10. Agnus Dei 650 z LS-I; 11. Com.: F. Beer: predohra k piesni JKS 278; 12. Gra.: S. Šurin: Antifóna na Nanebovstúpenie Pána, spev K. Tichák; 13. Záver: A. Guilmant: Allegro zo Sonáty d-mol Op.42 úryvok
   Autori: Alexandre Guilmant, Tomáš Vrškový, František Beer, Stanislav Šurin,
   Interpréti: Kristián Tichák organ 6. roč., Kristián Tichák spev 6. roč., Kristián Tichák cirkevná hudba 6. roč., spev. zbor Sursum corda skupina hosť,
  5. Laudate nomen Domini
   Autori: Christopher Tye,
   Interpréti: Kristián Tichák dirigent 6. roč., Kristián Tichák cirkevná hudba 6. roč., spev. zbor Sursum corda skupina hosť,
  6. Laudate Dominum
   Autori: Charles Gounod,
   Interpréti: Kristián Tichák dirigent 6. roč., Kristián Tichák cirkevná hudba 6. roč., spev. zbor Sursum corda skupina hosť,
  7. Kráľovná nebies
   Autori: Jozef Halmo,
   Interpréti: Kristián Tichák dirigent 6. roč., Kristián Tichák cirkevná hudba 6. roč., spev. zbor Sursum corda skupina hosť,
  8. Alleluia
   Autori: Mariano Garau,
   Interpréti: Kristián Tichák dirigent 6. roč., Kristián Tichák cirkevná hudba 6. roč., spev. zbor Sursum corda skupina hosť,
 • 24. May. 2022 Koncerná sála Ladislava Árvaya absolventský koncert

   Viac
  1. Minute of News
   Autori: Eugenne Novotney,
   Interpréti: Sára Kapjorová bicie nástroje 6. roč.,
  2. Kím
   Autori: Askell Masson,
   Interpréti: Adam Vrecko bicie nástroje 6. roč.,
  3. Koncert pre marimbu a orchester č. 1 1. One World, 2. One Dream, 3. One Love
   Autori: Chin Cheng Lin,
   Interpréti: Sára Kapjorová marimba 6. roč., Mgr. art. Martin Suroviak klavír pedagóg,
  4. 2+1
   Autori: Ivan Trevino,
   Interpréti: Sára Kapjorová marimba 6. roč., Adam Vrecko marimba 6. roč.,
  5. Koncert pre marimbu a orchester 2. Lament, 3. Danca
   Autori: Ney Rosauro,
   Interpréti: Adam Vrecko marimba 6. roč.,
  6. As One
   Autori: Eugene Koshinski,
   Interpréti: Sára Kapjorová bicie nástroje 6. roč., Adam Vrecko bicie nástroje 6. roč.,
  7. Trio Per Uno
   Autori: Nebojša Jovali Živkovič,
   Interpréti: Sára Kapjorová bicie nástroje 6. roč., Adam Vrecko bicie nástroje 6. roč., Mgr. art. Matej Smutný bicie nástroje pedagóg,

Všetky akcie

Umelci

Symfonický orchester Big Band Spevácky zbor ŠKO Žilina

Piesne
Sonáta E dur
1. Adagio cantabile, 2 Allegro vivo
Autori: Francois Francoeur,
Interpréti: Juraj Glasnák violončelo 2. roč., Mgr. art. Peter Pláňavský klavír pedagóg,

16. Apr. 2019 verejný koncert Nová koncertná sála