Danza de Kuzma
Autori: Alfredo Rolando Ortiz,
Interpréti: Dominika Mrázková harfa mimoriadny roč., Gréta Štefancová harfa mimoriadny roč.,

3. Jun. 2024 verejný koncert Koncert žiakov mimoriadneho ročníka Koncerná sála Ladislava Árvaya