Bridgeman - sólo pre malý bubon
Autori: Jay Wanamaker,
Interpréti: Samuel Židek bicie nástroje 2. roč.,

4. Jun. 2024 verejný koncert Koncerná sála Ladislava Árvaya