Koncert a mol
3. Allegro Moderato
Autori: Charles Bériot,
Interpréti: Matúš Kavalek husle mimoriadny roč.,

3. Jun. 2024 verejný koncert Koncert žiakov mimoriadneho ročníka Koncerná sála Ladislava Árvaya