Five a side pre xylofón
Autori: Colin Evans,
Interpréti: Ivana Balvoňová bicie nástroje mimoriadny roč.,

3. Jun. 2024 verejný koncert Koncert žiakov mimoriadneho ročníka Koncerná sála Ladislava Árvaya