Capriccio op. 26
Autori: Matteo Carcassi,
Interpréti: Ondrej Bakaľa gitara mimoriadny roč.,

3. Jun. 2024 verejný koncert Koncert žiakov mimoriadneho ročníka Koncerná sála Ladislava Árvaya