Prídi Janík, premilený
Autori: Mikuláš Schneider Trnavský,
Interpréti: Adriana Ďurčanská spev 3. roč., Mgr. art. Zuzana Priečinská klavír pedagóg,

4. Jun. 2024 verejný koncert Koncerná sála Ladislava Árvaya