Uhorská rapsódia op. 68
Autori: David Popper,
Interpréti: Matej Káčerík violončelo mimoriadny roč.,

3. Jun. 2024 verejný koncert Koncert žiakov mimoriadneho ročníka Koncerná sála Ladislava Árvaya