Akcia

5. Mar. 2024

verejný koncert

Koncerná sála Ladislava Árvaya

 1. Caritas - 3. majestic - sólo pre marimbu
  Autori: Michael Burrit,
  Interpréti: Michal Zborovan bicie nástroje 3. roč.,
 2. Etuda na tému Astora Piazzollu "Chiquilin de Bachin"
  Autori: Franck Angelis,
  Interpréti: Martin Púček akordeón 2. roč.,
 3. ária Bastienky "Wenn mein Bastien einst im Scherze..." z opery Bastien a Bastienka
  Autori: Wolfgang Amadeus Mozart,
  Interpréti: Klára Šimorová spev 4. roč., Mgr. art. Zuzana Priečinská klavír pedagóg,
 4. Cigánske melódie č. 1
  Autori: Karel Bendl,
  Interpréti: Klára Šimorová spev 4. roč., Mgr. art. Zuzana Priečinská klavír pedagóg,
 5. Prelúdium a allegro
  Autori: Fritz Kreisler,
  Interpréti: Diana Lašaková husle 3. roč., Mgr. art. Zuzana Srogončíková klavír pedagóg,
 6. Koncert č. 2 D dur 1. Allegro aperto
  Autori: Wolfgang Amadeus Mozart,
  Interpréti: Alica Martinková flauta 6. roč., Mgr. art. Martin Suroviak klavír pedagóg,
 7. Koncert č. 2 D dur 3. Allegro
  Autori: Wolfgang Amadeus Mozart,
  Interpréti: Emma Barčáková flauta 5. roč., Mgr. art. Michael Berki ArtD. klavír pedagóg,
 8. Maria Carolina (Valse Venezolano)
  Autori: Antonio Lauro,
  Interpréti: Edita Kollárová gitara 6. roč.,
 9. ária Rusalky „Sem často přicházi" z opery Rusalka
  Autori: Antonín Dvořák,
  Interpréti: Kristína Zbončáková spev 6. roč., Mgr. art. Zuzana Priečinská klavír pedagóg,
 10. Volga rečenka
  Autori: Evgeni Šenderovič,
  Interpréti: Kristína Zbončáková spev 6. roč., Mgr. art. Zuzana Priečinská klavír pedagóg,
 11. Klavírne Trio G dur 3. Andante espressivo
  Autori: Claude Debussy,
  Interpréti: Rastislav Kaličák husle 4. roč., Matej Janík violončelo 4. roč., Filip Úkrop klavír 4. roč.,

Všetky akcie