Cigánske melódie č. 1
Autori: Karel Bendl,
Interpréti: Klára Šimorová spev 4. roč., Mgr. art. Zuzana Priečinská klavír pedagóg,

5. Mar. 2024 verejný koncert Koncerná sála Ladislava Árvaya