Maria Carolina (Valse Venezolano)
Autori: Antonio Lauro,
Interpréti: Edita Kollárová gitara 6. roč.,

5. Mar. 2024 verejný koncert Koncerná sála Ladislava Árvaya