Akcia

6. Jun. 2023

verejný koncert

Nová koncertná sála

 1. Tango pre Elenku, Tango pre Olinku, Euro Swing III.
  Autori: Miroslav Košnár,
  Interpréti: Veronika Bridová akordeón 6. roč., Denisa Vyšinská harfa 5. roč.,
 2. Variations mignonnes
  Autori: Johan Kaspar Mertz,
  Interpréti: Vanesa Maderová gitara 1. roč.,
 3. Romanca pre pozaunu a klavír
  Autori: Carl Maria von Weber,
  Interpréti: Martin Rybanský pozauna 1. roč., Mgr. art. Martin Suroviak klavír pedagóg,
 4. Koncert h mol pre husle a orchester op. 61 1. Allegro non troppo
  Autori: Camille Saint-Saëns,
  Interpréti: Viktória Cecília Jurášová husle 3. roč., Mgr. art. Zuzana Srogončíková klavír pedagóg,
 5. Ty Kúty, ty Kúty
  Autori: Eugen Suchoň,
  Interpréti: Ivana Kavecká spev 5. roč., Bc. Eva Rajtárová klavír pedagóg,
 6. ária Zerliny z opery Don Giovanni
  Autori: Wolfgang Amadeus Mozart,
  Interpréti: Ivana Kavecká spev 5. roč., Bc. Eva Rajtárová klavír pedagóg,
 7. Balada g mol op. 2
  Autori: Vítězslav Novák,
  Interpréti: Yelyzaveta Latchenko klavír 4. roč.,
 8. Concertino
  Autori: Rafael Grimal Olmos,
  Interpréti: Ema Kostková saxofón 3. roč., Veronika Jančeková saxofón 3. roč., Mgr. art. Mária Sivčáková, rod. Nemčeková klavír pedagóg,
 9. Elégie op. 24
  Autori: Gabriel Fauré,
  Interpréti: Matej Janík violončelo 3. roč., Mgr. art. Michal Dírer klavír pedagóg,
 10. Ty i vy
  Autori: Cesar Antonovič Kjuj,
  Interpréti: Kristína Zbončáková spev 5. roč., Bc. Eva Rajtárová klavír pedagóg,
 11. O, mio babbino caro
  Autori: Giacomo Puccini,
  Interpréti: Kristína Zbončáková spev 5. roč., Bc. Eva Rajtárová klavír pedagóg,
 12. Diablovo našepkávanie
  Autori: Sergej Sergejevič Prokofiev,
  Interpréti: Romana Cedzová klavír 4. roč.,

Všetky akcie