Akcia

24. Mar. 2015

absolventský koncert

Nová koncertná sála

 1. ária Ismeny z opery Euristeo
  Autori: Johann Adolf Hasse,
  Interpréti: Ľubomíra Števaňáková spev 6. roč., Mgr. art. Monika Máťuš, rod. Ostrochovská klavír pedagóg,
 2. fragment z kantáty L´amante placata
  Autori: Giovanni Battista Bassani,
  Interpréti: Ľubomíra Števaňáková spev 6. roč., Mgr. art. Monika Máťuš, rod. Ostrochovská klavír pedagóg,
 3. ária Panny Rózy z opery Tajemství
  Autori: Bedřich Smetana,
  Interpréti: Ľubomíra Števaňáková spev 6. roč., Mgr. art. Monika Máťuš, rod. Ostrochovská klavír pedagóg,
 4. ária “Ah, mio cor!“ z opery Alcina
  Autori: Georg Friedrich Händel,
  Interpréti: Ľubomíra Števaňáková spev 6. roč., Mgr. art. Monika Máťuš, rod. Ostrochovská klavír pedagóg,
 5. ária Veruny z opery V studni
  Autori: Vilém Blodek,
  Interpréti: Ľubomíra Števaňáková spev 6. roč., Mgr. art. Monika Máťuš, rod. Ostrochovská klavír pedagóg,
 6. Pieta signore
  Autori: Allesandro Stradella,
  Interpréti: Erika Šutá spev 6. roč., Mgr. art. Darina Andrejková klavír pedagóg,
 7. ária „Süsse stille“ z 9 nemeckých árií pre soprán a husle
  Autori: Georg Friedrich Händel,
  Interpréti: Erika Šutá spev 6. roč., Jozef Fupšo husle 3. roč., Mgr. art. Darina Andrejková klavír pedagóg,
 8. ária Silandry z opery I casti amori d´Orontea
  Autori: Marc Antonio Cesti,
  Interpréti: Erika Šutá spev 6. roč., Mgr. art. Darina Andrejková klavír pedagóg,
 9. ária Zuzany zo 4. dejstva opery Figarova svadba
  Autori: Wolfgang Amadeus Mozart,
  Interpréti: Erika Šutá spev 6. roč., Mgr. art. Darina Andrejková klavír pedagóg,
 10. Koncert g mol pre husle a orchester op.26 1. Allegro moderato 2. Adagio 3. Finale. Allegro energico
  Autori: Max Bruch,
  Interpréti: Lukáš Šustek husle 6. roč., Mgr. art. Monika Máťuš, rod. Ostrochovská klavír pedagóg,

Všetky akcie