Pavol Tužinský
Umelec je autorom 0 piesní.
Umelec je interprétom 15 piesní.
 1. Príchod kráľovnej zo Sáby
  24. Jun. 2021, verejný koncert Koncert Školského symfonického orchestra,
  dirigent: Pavol Tužinský pedagóg
 2. La ci darem la mano, duetto z op. Don Giovanni
  24. Jun. 2021, verejný koncert Koncert Školského symfonického orchestra,
  dirigent: Pavol Tužinský pedagóg
 3. Una furtiva lagrima, ária z op. Nápoj lásky
  24. Jun. 2021, verejný koncert Koncert Školského symfonického orchestra,
  dirigent: Pavol Tužinský pedagóg
 4. Intermezzo z opery Carmen
  24. Jun. 2021, verejný koncert Koncert Školského symfonického orchestra,
  dirigent: Pavol Tužinský pedagóg
 5. Meditácia z op. Thais
  24. Jun. 2021, verejný koncert Koncert Školského symfonického orchestra,
  dirigent: Pavol Tužinský pedagóg
 6. Věrné milování, duet z op. Prodaná nevěsta
  24. Jun. 2021, verejný koncert Koncert Školského symfonického orchestra,
  dirigent: Pavol Tužinský pedagóg
 7. Ave Maria
  24. Jun. 2021, verejný koncert Koncert Školského symfonického orchestra,
  dirigent: Pavol Tužinský pedagóg
 8. Suite francaise Pavana, Bransle de Bourgogne
  24. Jun. 2021, verejný koncert Koncert Školského symfonického orchestra,
  dirigent: Pavol Tužinský pedagóg
 9. Te Deum Prelude
  24. Jun. 2021, verejný koncert Koncert Školského symfonického orchestra,
  dirigent: Pavol Tužinský pedagóg
 10. Panis angelicus
  24. Jun. 2021, verejný koncert Koncert Školského symfonického orchestra,
  dirigent: Pavol Tužinský pedagóg
 11. Štyri ročné obdobia, op. 8 č. 2 g mol - Leto 3. Presto - "Búrka" (Koncert pre husle a sláčikový orchester)
  10. May. 2023, absolventský koncert koncert Symfonického orchestra KONZA,
  dirigent: Pavol Tužinský pedagóg
 12. Gabriel' s oboe z filmu Misia
  10. May. 2023, absolventský koncert koncert Symfonického orchestra KONZA,
  dirigent: Pavol Tužinský pedagóg
 13. Symfónia č. 1. "Klasická" 3. Gavotta
  10. May. 2023, absolventský koncert koncert Symfonického orchestra KONZA,
  dirigent: Pavol Tužinský pedagóg
 14. Koncert pre pozaunu a orchester 1. Moderato assai ma malta maestoso 2. Quasi una legenda, Andante grave 3. Maestoso, Rondo allegretto scherzando
  10. May. 2023, absolventský koncert koncert Symfonického orchestra KONZA,
  dirigent: Pavol Tužinský pedagóg
 15. Symfónia č. 3 D dur 1. Adagio maestoso -Allegro eon brio.
  10. May. 2023, absolventský koncert koncert Symfonického orchestra KONZA,
  dirigent: Pavol Tužinský pedagóg