Symfónia č. 3 D dur
1. Adagio maestoso -Allegro eon brio.
Autori: Franz Schubert,
Interpréti: Symfonický orchester KONZA skupina viacerí, Pavol Tužinský dirigent pedagóg,

10. May. 2023 absolventský koncert koncert Symfonického orchestra KONZA Nová koncertná sála