Katarína Slavkovská
Umelec je autorom 0 piesní.
Umelec je interprétom 15 piesní.
 1. Koncert G dur pre flautu a orch. op. 29 3 Rondo. Allegro
  15. Apr. 2014, verejný koncert ,
  flauta: Katarína Slavkovská 1. roč.
 2. Variácie na Rossiniho tému Téma, 1, 2, 3, 4
  23. Sep. 2014, iná akcia nahrávka,
  flauta: Katarína Slavkovská 2. roč.
 3. Sonáta G dur pre flautu a číslovaný bas 1. Allegretto 2. Rondo. Presto
  14. Oct. 2014, verejný koncert ,
  flauta: Katarína Slavkovská 2. roč.
 4. Koncertné kusy č. 5 d mol pre klavír, flautu, husle a violu
  2. Dec. 2014, verejný koncert Koncert komornej hudby,
  flauta: Katarína Slavkovská 2. roč.
 5. Variácie pre flautu a klavír
  10. Feb. 2015, verejný koncert ,
  flauta: Katarína Slavkovská 2. roč.
 6. Koncert d-mol 2. Un poco andante, 3. Allegro di molto
  29. Sep. 2015, verejný koncert odd. drevených, plechových a sláčikových nástrojov,
  flauta: Katarína Slavkovská 3. roč.
 7. Fantazia „Carmen“ pre flautu a klavír
  10. Nov. 2015, verejný koncert ,
  flauta: Katarína Slavkovská 3. roč.
 8. Koncert d mol pre flautu a sláčikový orchester
  9. Dec. 2015, verejný koncert Symfonický orchester Konzervatória,
  flauta: Katarína Slavkovská 3. roč.
 9. Divertimento pre dve flauty 1. Moderato 2. Andante 3. Allegretto
  15. Dec. 2015, verejný koncert Koncert komornej hudby,
  flauta: Katarína Slavkovská 3. roč.
 10. Koncert pre flautu a orchester 3. Allegro scherzando
  8. Mar. 2016, verejný koncert ,
  flauta: Katarína Slavkovská 3. roč.
 11. Grande polonaise op. 16 pre flautu a klavír
  4. Oct. 2016, verejný koncert ,
  flauta: Katarína Slavkovská 4. roč.
 12. Staré maďarské tance zo 17. storočia 1. Intrada 2. Moderato maestoso 4. Moderato 5. Allegro
  13. Dec. 2016, verejný koncert VEČER KOMORNEJ HUDBY,
  flauta: Katarína Slavkovská 4. roč.
 13. Koncert D dur pre flautu a orchester KV 314 1. Allegro aperto
  17. Jan. 2017, verejný koncert ,
  flauta: Katarína Slavkovská 4. roč.
 14. Divertimento KV 270 1. Allegro 2. Andantino 3. Minuetto. Moderato 4. Presto
  14. Feb. 2017, verejný koncert ,
  flauta: Katarína Slavkovská 4. roč.
 15. Trois pieces bréves 1. Allegro 2. Andante 3. Assez lent, Allegro scherzando
  14. Feb. 2017, verejný koncert ,
  flauta: Katarína Slavkovská 4. roč.