Koncert d mol pre flautu a sláčikový orchester
Autori: Carl Philipp Emanuel Bach,
Interpréti: Symfonický orchester KONZA skupina viacerí, Katarína Slavkovská flauta 3. roč., Bc. Adam Sedlický dirigent pedagóg,

9. Dec. 2015 verejný koncert Symfonický orchester Konzervatória Nová koncertná sála