Koncert f mol pre čembalo (klavír) a sláčikový orchester BWV 1056
1. Allegro, 2. Largo, 3. Presto
Autori: Johan Sebastian Bach,
Interpréti: Miriam Neveďalová klavír 6. roč., Bc. Adam Sedlický dirigent pedagóg, Symfonický orchester KONZA skupina viacerí,

15. Apr. 2019 verejný koncert Nová koncertná sála