Koncert G dur pre flautu, sláčiky a continuo
1. Allegro, 2. Arioso mesto
Autori: Johann Joachim Quantz,
Interpréti: Viktória Skokanová flauta 3. roč., Symfonický orchester KONZA skupina viacerí, Bc. Adam Sedlický dirigent pedagóg,

10. May. 2017 verejný koncert Nová koncertná sála