Koncert f mol pre trúbku a orchester
2. Adagio festivo 3. Allegro scherzando
Autori: Oscar Böhme,
Interpréti: Jakub Bariš trúbka 6. roč., Mgr. art. Michal Dírer klavír pedagóg,

8. Mar. 2016 verejný koncert Nová koncertná sála