Husľový koncert č. 1 g mol op. 26
1. Prelude. Allegro moderato, 2. Adagio, 3. Finale. Allegro energico
Autori: Max Bruch,
Interpréti: Martin Repáň husle 6. roč., Mgr. art. Zuzana Srogončíková klavír pedagóg,

25. Apr. 2024 absolventský koncert iné miesto Rosenfeldov palác Žilina