Scaramouche - suita pre saxofón a klavír
2. Modéré 3. Brazileira
Autori: Darius Milhaud,
Interpréti: Veronika Jančeková saxofón 4. roč., Mgr. art. Martin Suroviak klavír pedagóg,

7. Nov. 2023 verejný koncert Koncerná sála Ladislava Árvaya