Uhorská rapsódia op. 68
Autori: David Popper,
Interpréti: Matej Janík violončelo 4. roč., Mgr. art. Zuzana Srogončíková klavír pedagóg,

7. Nov. 2023 verejný koncert Koncerná sála Ladislava Árvaya