Koncert c mol pre violu a orchester
2. časť
Autori: Johann Christian Bach,
Interpréti: Nina Tarabíková viola 4. roč., Mgr. art. Margita Dibdiaková klavír pedagóg,

10. Oct. 2023 verejný koncert Koncerná sála Ladislava Árvaya