Eintraum
Autori: Edvard Hagerup Grieg,
Interpréti: Lea Hlinková spev 4. roč., Mgr. art. Zuzana Srogončíková klavír pedagóg,

8. Nov. 2022 verejný koncert Nová koncertná sála