Romanca pre husle a klavír
Autori: Šimon Jurovský,
Interpréti: Viktória Cecília Jurášová husle 3. roč., Mgr. art. Zuzana Srogončíková klavír pedagóg,

8. Nov. 2022 verejný koncert Nová koncertná sála