Symfónia č. 1 D dur
Adagio – Allegro vivace – Andante – Menuetto – Allegro – Allegro vivace
Autori: Franz Schubert,
Interpréti: Symfonický orchester KONZA skupina viacerí, Igor Bulla dirigent pedagóg,

9. Dec. 2013 verejný koncert Koncert komornej hudby Nová koncertná sála