Trois pièces pour une musique de nuit
I. Andantino, II. Allegro vivo, III. Moderato
Autori: Eugène Bozza,
Interpréti: Alica Martinková flauta 4. roč., Karolína Zicháčková hoboj 5. roč., Bc. Mgr. Anna Brezániová klarinet pedagóg, Marek Schrom fagot 6. roč.,

9. Dec. 2021 verejný koncert Koncert komornej hudby Nová koncertná sála