Morceau de Salon pre hoboj a klavír
Autori: Jan Václav Kalivoda,
Interpréti: Karolína Zicháčková hoboj 5. roč., Mgr. art. Zuzana Priečinská klavír pedagóg,

7. Dec. 2021 verejný koncert Nová koncertná sála