Suita č. 1 G dur – Allemande
Autori: Johan Sebastian Bach,
Interpréti: Matej Janík violončelo 2. roč.,

7. Dec. 2021 verejný koncert Nová koncertná sála