Trúbkový sextet
2. Alegro vivace
Autori: Oscar Böhme,
Interpréti: Andrej Svedek trúbka 4. roč., Mgr. Martin Oboňa trúbka pedagóg, Michal Kozárik trúbka 4. roč., Marek Kleman pozauna 3. roč., Martin Panák pozauna 6. roč., Martin Foltán tuba 4. roč.,

17. Dec. 2019 verejný koncert koncert komornej hudby Nová koncertná sála