Kristína Pláňavská
Umelec je autorom 0 piesní.
Umelec je interprétom 12 piesní.
 1. Introdukcia, téma a variácie op. 102 pre hoboj a orchester
  15. Apr. 2014, verejný koncert ,
  hoboj: Kristína Pláňavská 2. roč.
 2. Šesť metamorfóz pre sólový hoboj 1. Pan 4. Bacchus
  21. Apr. 2015, verejný koncert ,
  hoboj: Kristína Pláňavská 3. roč.
 3. Ľudová arménska pieseň „Červený šál“
  15. Dec. 2015, verejný koncert Koncert komornej hudby,
  hoboj: Kristína Pláňavská 4. roč.
 4. Na Orave dobre, na Orave hravo
  15. Dec. 2015, verejný koncert Koncert komornej hudby,
  hoboj: Kristína Pláňavská 4. roč.
 5. Dva fantazijné kusy pre hoboj a klavír 1. Romance 2. Humoresque
  9. Feb. 2016, verejný koncert ,
  hoboj: Kristína Pláňavská 4. roč.
 6. Morceau de salon op. 228 pre hoboj a klavír
  8. Mar. 2016, verejný koncert ,
  hoboj: Kristína Pláňavská 4. roč.
 7. Ária č. 2 z oratória Magnificat "Quia respexit"
  3. May. 2016, absolventský koncert ,
  hoboj: Kristína Pláňavská 4. roč.
 8. Sonáta pre hoboj 1. Preludium
  4. Oct. 2016, verejný koncert ,
  hoboj: Kristína Pláňavská 5. roč.
 9. Sonáta pre hoboj 4. Finale
  4. Oct. 2016, verejný koncert ,
  hoboj: Kristína Pláňavská 5. roč.
 10. Staré maďarské tance zo 17. storočia 1. Intrada 2. Moderato maestoso 4. Moderato 5. Allegro
  13. Dec. 2016, verejný koncert VEČER KOMORNEJ HUDBY,
  hoboj: Kristína Pláňavská 5. roč.
 11. Divertimento KV 270 1. Allegro 2. Andantino 3. Minuetto. Moderato 4. Presto
  14. Feb. 2017, verejný koncert ,
  hoboj: Kristína Pláňavská 5. roč.
 12. Trois pieces bréves 1. Allegro 2. Andante 3. Assez lent, Allegro scherzando
  14. Feb. 2017, verejný koncert ,
  hoboj: Kristína Pláňavská 5. roč.