Tomáš Dedič,

Z kríža volá

(pieseň do Gospel talentu)

iné podujatie - nahrávanie
učebňa 511 (malé nahrávacie štúdio)
30. sep. 2013

Tomáš Dedič - spev 6. ročník

Dominika Gorecká - spev 6. ročník

Lenka Brodecová - spev 6. ročník

Dávid Harant - spev 6. ročník